Duna 7

Z Herbert's dune


Soubor:Dune7 poznámky.jpg
Disketa Franka Herberta s poznámkami k Dune 7. Zdroj: www.dunenovels.com

Duna 7 je neoficiálny názov knihy, ktorá mala zakončiť príbeh eposu o Dune. Frank Herbert na nej pred smrťou pracoval, no bohužiaľ ju nestihol dokončiť. Brian Herbert a Kevin J. Anderson s najcväčšou pravdepodobnosťou našli jeho poznámky k tejto knihe a ich základe uzavreli celý epos dvomi knihami: Lovci Duny a Piesočné červy Duny.

O zakončenie príbehu sa pokúšali neoficiálne viacerí fanúšikovia eposu: