Deti Duny (Holandsko)

Z Herbert's dune


Vlajka hol.jpg

V tomto článku sú (budú) uvedené všetky holandské vydania románu Franka Herberta Deti Duny (Kinderen van Duin).Edícia MEULENHOFF

Kinderenvanduin meulenhoff1986.jpg
 • Názov: Kinderen van Duin
 • Vydanie: 1977, 1986 (obálka)
 • Formát:
 • Vydavateľ: Meulenhoff
 • Obálka:
 • Jazyk: holandsky
 • Preklad:
 • Počet strán:
 • ISBN: 90-290-0854-7 (1986)


Kinderenvanduin meulenhoff.jpg
 • Názov: Kinderen van Duin
 • Vydanie:
 • Formát:
 • Vydavateľ: Meulenhoff
 • Obálka:
 • Jazyk: holandsky
 • Preklad:
 • Počet strán:
 • ISBN: 90-290-6740-3