Cena Brama Stokera

Z Herbert's dune


Cena Brama Stokera je ocenenie udeľované Asociáciou spisovateľov horroru (Horror Writers Association - HWA) ako "mimoriadny úspech" v rámci žánru. Cena sa udeľuje každoročne od 1987.