Ballantine Books

Z Herbert's dune

Ballantine Books sú jedným z najväčších amerických vydavateľstiev. Firma bola založená v roku 1952, začlenená do skupiny Random House v roku 1973.

Vydané knihy:

Pozri aj