Alternatívny Prológ k Spasiteľovi Duny

Z Herbert's dune

Pre tých, ktorí nemajú prístup k prvým vydaniam Spasiteľa Duny je tu k dispozícií preklad úvodu románu, ktorý bol neskôr nahradený Rozhovorom s Bronsom z Iksu, známym i z českých vydaní:

Prológ - Tajomstvo Duny

Duna... Arrakis, vyprahnutý svet veľkých púští, kde život prežíva navzdory všetkým očakávaniam. Polokočovní fremeni zakladajú všetky svoje zvyky na nedostatku vody a čelia púšti vo filteršatách, ktoré udržujú ich telesnú vlhkosť. Gigantické piesočné červy a zúrivé búrky sú im neustálou hrozbou. Duna je jediným zdrojom melanže, návykovej drogy vytváranej červami. Toto "korenie" predlžuje život a dáva vyvoleným určitú schopnosť predvídať budúcnosť. PAUL ATREIDES bol synom vládcu Duny. Keď jeho otec zahynul vo vojne s nepriateľským rodom Harkonnenov, Paul utiekol do púšte so svojou tehotnou matkou, LADY JESSIKOU. Jessica bola vycvičená Sesterstvom Bene Gesserit, ženskou rehoľou oddanou duchovným hodnotám a riadeniu genetických línií. V súlade s tým bol Paul článkom línie, ktorá mala vytvoriť Kwisatza Haderacha, mesiáša budúcnosti. Duncan Idaho bol pri pokuse o jeho záchranu zabitý. Paul zvládol cestu za svojim prijatím fremenmi a dokonca sa naučil ovládať piesočné červy a jazdiť na nich. Pri jednom z fremenských rituálov požil veľkú dávku drogy, ktorá v ňom vyvolala trvalú zmenu; dala mu úplnú víziu budúcnosti – alebo budúcností. Jeho matka túto drogu tiež požila, pokúsiac sa ju ovládnuť metódami Bene Gesseritu. Výsledkom bolo, že Paulova sestra ALIA ešte v maternici získala všetky matkine spomienky a narodila sa s úplným poznaním. Nakoniec sa Paul stal akceptovaným vodcom fremenov. Spáril sa s fremenským dievčaťom CHANI a prijal väčšinu ich zvykov. Ale jeho atreidská myseľ bola cvičená v schopnostiach, ktoré boli fremenom neznáme. Dal im organizáciu a poslanie, ktoré predtým nepoznali. Plánoval zmeniť podnebie Duny a priniesť na planétu vodu. Skôr, ako sa jeho plány kompletne vyvinuli, Harkonneni znovu zaútočili na Dunu a jej hlavné mesto, Arrakén. Navzdory údajne neporaziteľným sardaukarom, Paulove fremenské sily vo veľkej bitke nepriateľa zdolali. V zmluve, ktorú Paul vnútil Imperátorovi získal mocenskú základňu, ktorá ho oprávňovala diktovať hviezdnemu Impériu. Vzal si dedičku Impéria, PRINCEZNU IRULÁN, za svoju manželku, ale odmietol toto manželstvo naplniť a zostal verný Chani. V nasledujúcich 12 rokoch vytvoril svoje Impérium. Ale teraz sa všetky prastaré mocenské sily začali spájať a konšpirovať proti nemu a proti legende menom Muad'Dib.