Vetrolap

Z Herbert's dune

Vetrolap - zariadenie umiestňované do dráhy všeobecnému prúdeniu vzduchu, ktoré bolo schopné vyzrážať zo vzduchu vlhkosť, ktorá sa v ňom zachytávala - spravidla v dôsledku rýchleho a značného poklesu teploty vnútri jeho štruktúry.