Tvarový tanečník

Z Herbert's dune
Verze z 27. 9. 2011, 16:00, kterou vytvořil >Historik (Zamyká „Tvarový tanečník“ [edit=autoconfirmed:move=autoconfirmed])
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)


Tvarový tanečník - jeden typ obyvateľov planéty Tleilax. Boli schopní na seba prijať akúkoľvek podobu, vrátane podoby iného konkrétneho človeka, a to tak vierohodne, že podľa určitých náznakov dokázala túto zámenu rozpoznať len špeciálne školená osoba, obvykle Ctihodná matka. Na Tleilaxe boli Tvaroví tanečníci považovaní za nižšiu kastu ako normálni ľudia, a to nielen preto, že nemali žiadnu konkrétnu osobnú identitu (žiadne vedomie vlastného ja), ale predovšetkým preto, že sa nemnožili prirodzeným spôsobom, ale klonovaním (sami o sebe sa rozmnožovať nemohli, boli sterilní). Boli to hybridy, bližší zvieracej kolónií ako ľuďom (Tento ich charakter sa Bene Tleilax snažil dlhodobo zmeniť, v roku 3508 vlády Leta II. boli ich snahy stále neúspešné.). Mali schopnosť mimického prieniku, tzv. sympatiko -» schopnosť okopírovať nielen vzhľad ale i psychiku druhých. Mali svaly a nervové spojenia, ktoré sa u normálnych ľudí nevyskytovali.
Boli hermafroditi, navonok mohli byť ľubovoľného pohlavia. Bol im vložený inštinkt chrániť svoj život, pokiaľ nedostali príkaz zomrieť pre svojich Pánov. Keďže nemali vedomie vlastného ja, nemali ani žiadny morálny kódex.
Za ich rozšírenie po Galaxií i mimo Impéria bol zodpovedný Majster bádateľ Hidar fen Ažidika, ktorý si tak pripravoval pôdu na útek s amálom. Noví vylepšení Tvaroví tanečníci boli Tleilaxom vyšľachtení po smrti Leta Atreida II. Dokázali dotykom s telom obete preniesť na seba časť jej spomienok. Získali akýsi otlačok jej spomienok, nebolo to čítanie myšlienok. Ich prirodzený spoločný tvar - drobný muž s guľatou tvárou takmer bez brady, krátkym nosom, drobnými ústami, čiernymi očami a krátkymi bielymi vlasmi. Tleilaxanskí Páni ich ovládali modulovaným bzučaním. Tleilaxania sa pokúšali vytvoriť tvora, ktorý by bol schopný dokonalej kópie originálu - úplnej pranabindúovej nápodoby. Nakoniec boli až priveľmi úspešní; Tvaroví tanečníci prevzali osobnosť jedinca až do takej miery, že sa ním stali a svojim pánom sa vymkli z rúk.
Pred svojim zničením Ctenými Matre vytvorili Tleilaxania dokonalých Tvarových tanečníkov, absolútnych imitátorov, schopných oklamať aj členky Bene Gesseritu, schopných skopírovať i myseľ z tela presiaknutého šérou.