Sudca zmeny

Z Herbert's dune

Sudca zmeny - úradník splnomocnený Najvyššou radou Landsraadu a imperátorom k vyhlasovaniu zmeny léna, jednaniu o kanly alebo formálnej bitky v assassinskej vojne. Proti arbitrárnemu rozhodnutiu sudcu možno protestovať iba pred Najvyššou radou za prítomnosti imperátora.