Bene Tleilax a Iks

Z Herbert's dune
(přesměrováno z Projekt Amál)

Hasimir Fenring v Tleilaxanoch videl najväčšiu šancu syntetizovať biologickú náhradu melanže. Zorganizoval ich stretnutie s padišáhom imperátorom Elroodom IX. a korunným princom Shaddamom. Základom plánu bolo prevzatie moci na planéte Iks Bene Tleilaxom. Tleilaxania využili jednoduchosť a manipulovateľnosť suboidov a cez nastrčených Tvarových tanečníkov im vsugerovali, že vytvárajú na Ikse veci priečiace sa prikázaniam Oranžsko - katolíckej biblie -> mysliace stroje. Výsledkom bola revolúcia, zvrhnutie vládnuceho rodu Vernio a nástup Tleilaxanov k moci na planéte.


"Najhoršie spojenectvá sú tie, ktoré nás oslabujú. Ešte horšie je, keď imperátor takéto spojenectvo nerozozná."

imperátor Rafael Corrino: Rozpravy o vláde v galaktickom impériu (PkD:A)


Samotní Tleilaxania sa pre možnosť výroby syntetickej melanže nadchli. Ak by uspeli, nechať si tento objav pre seba by mohlo byť pre nich smrteľne nebezpečné. Napriek tomu nikdy neboli ochotní v prípade úspechu poskytnúť výrobný recept niekomu inému. Súhlasili so spojenectvom s vládnucim rodom Corrino, na oplátku však požadovali obrovské finančné zdroje, voľnú ruku a čas k náročnému výskumu. Dostali Iks, i z osobných dôvodov imperátora Elrooda IX. Planéty sa zmocnili bez škrupúľ, ako náboženskí fanatici považovali už iba možnosť, že by sa tu mohli vyrábať stroje odporujúce Služobníckemu džihádu za dielo diabla.


"Vy, ľudia bojácneho srdca, buďte silní a neobávajte sa. Vedzte, že váš Boh príde s mečom pomsty; príde a spasí vás pred uctievačmi strojov."

Oranžsko-katolícka biblia (PkD:?)


Keď potom rod Vernio žiadal Imperátora o pomoc, obvinili ho z porušovania prikázaní džihádu a zabránili tak včasnej vojenskej pomoci.

Rýchlo prebrali vládu nad planétou a obnovili výrobu, aby zaplatili obrovské náklady za inváziu. (V plnej miere sa im to podarilo v roku 10 161.) Likvidovali akýkoľvek odpor, čo sa im vo veľkej miere až na pár výnimiek (C´tair Pilru) i podarilo. Nikdy sa im však nepodarilo zničiť celé podzemné hnutie, ktoré im znepríjemňovalo život.

Výskum prebiehal v úplnej tajnosti - odhalenie by mohlo mať pre Imperátora i Bene Tleilax závažné následky. Projekt sa začal označovať menom Amál.


Vytvoriť skutočne účinnú syntetickú kópiu melanže sa im podarilo až v období po smrti Leta Atreida II. Výrazne tým ovplyvnili trh a hoci melanž bola stále veľmi drahým tovarom, stala sa oveľa prístupnejšou. Vyrábali ju vo svojich regeneračných nádržiach.