Najvyššia rada

Z Herbert's dune

Najvyššia rada - užší kruh úradníkov Landsraadu splnomocnených pôsobiť ako najvyšší tribunál pri sporoch rodov.