Manuál Missionarie protectivy

Z Herbert's dune
Verze z 20. 9. 2008, 09:39, kterou vytvořil >Historik (Stránka Manuál Missionarie Protectivy přemístěna na stránku Manuál Missionarie protectivy)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

„Toto sú ilúzie všeobecnej histórie, ktoré musí úspešné náboženstvo propagovať: Zlým ľuďom sa nikdy nedarí; len statoční si zaslúžia odmenu; čestnosť sa vypláca; činy hovoria hlasnejšie ako slová; dobro vždy zvíťazí; dobrý skutok je sám o sebe odmenou; každého zlého človeka možno napraviť; náboženské talizmany chránia pred posadnutosťou démonmi; iba ženy chápu dávne mystériá; bohatí sú odsúdení byť nešťastní…“ (DD)