Genetický index

Z Herbert's dune
Verze z 1. 2. 2009, 14:29, kterou vytvořil >Historik (doplnenie)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Genetický index - majstrovská kniha Bene Gesseritu pre programované zušľachťovanie ľudí zámerným krížením, ktorého cieľom bolo pôvodne vypestovať Kwisatza Haderacha. Po narodení Paula Muad´Diba a všetkých dôsledkoch, ktoré to prinieslo, sa genetický program zameral skôr na šľachtenie určitých vlastností potrebných pre Sesterstvo a v neposlednom rade aj na pravý opak svojho pôvodného poslania, teda na to, aby sa už nikdy žiadny Kwisatz Haderach nenarodil.
Hovorovo ju označovali ako Plemenná kniha, oficiálny názov bol Knižnica dedičných odkazov. Archivárky používali skratku KDO.
V podstate sa jednalo o počítač; Sesterstvo viedlo na počítačoch svoje záznamy o hlavných genetických líniách dokonca aj v Zakázaných časoch, potom, čo Služobnícky džihád s fanatickým zápalom porozbíjal "mysliace stroje".

Skutočná Plemenná kniha bol register pre programované zušľachťovanie ľudí zámerným krížením, nástupca benegesseritského genetického indexu. Leto Atreides II. sa pomocou Plemennej knihy snažil získať nový typ vládnuceho rodu, ktorého činy by nebolo možné predpovedať, pretože jeho príslušníci by boli neviditeľní akýmkoľvek predzvestným vnímaním.