Camia Boro

Z Herbert's dune


Camia Boro - manželka Veľkého patriarchu Iblisa Ginja, ktorý si ju vzal predovšetkým z politických dôvodov. Bola totiž posledným žijúcim potomkom rodiny, ktorej rodokmeň siahal tisíc rokov do minulosti až k poslednému cisárovi Starého impéria. Mala s ním tri deti.

Vzhľadom to bola veľmi príťažlivá žena; mala i nesporné politické skúsenosti a množstvo známostí.


Zdroj