Benegesseritské axiómy

Z Herbert's dune
Verze z 4. 10. 2008, 10:14, kterou vytvořil >Historik (+citát)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

"Neexistuje spôsob, ako si vymeniť informácie a pritom neposudzovať." (PkD:H)


"Človek užíva moc tak, že ju uchopí ľahko. Uchopiť ju s prílišnou silou znamená nechať sa mocou uchopiť sám a stať sa tak jej obeťou." (DD)


"Láska je prastará sila, ktorá vo svojej dobe poslúžila svojmu účelu, ale nie je už nevyhnutná pre prežitie druhu." (PkD:H)


"Zrady a nečestnosti - to sú prázdne slová, keď ide o prežitie Sesterstva." (KD)