Veľké školy: Sesterstvo Duny

Z Herbert's dune


Veľké školy: Sesterstvo Duny je pripravovaný diel trilógie Briana Herberta a Kevina J. Andersona z doby vzniku veľkých škôl Duniverza. Prvý diel je časovo situovaný 80 rokov po udalostiach v Bitke o Corrin a popisuje príbeh vzniku Bene Gesseritu a ďalších veľkých škôl. Predpokladaný dátum vydania je začiatok roka 2012.

Zdroje

  • AnderZone, číslo 47, jeseň 2010