Kapitula: Duna (Holandsko)

Z Herbert's dune
Vlajka hol.jpg

V tomto článku sú (budú) uvedené všetky holandské vydania románu Franka Herberta Kapitula: Duna (Duin Kapittel).Edícia MEULENHOFF

Duinkapittel meulenhoff1986.jpg
 • Názov: Duin Kapittel
 • Vydanie: 1986
 • Formát:
 • Vydavateľ: Meulenhoff
 • Obálka:
 • Jazyk: holandsky
 • Preklad: M. K. Stuyter
 • Počet strán:
 • ISBN: 90-290-2256-6


Duinkapittel meulenhoff.jpg
 • Názov: Duin Kapittel
 • Vydanie:
 • Formát:
 • Vydavateľ: Meulenhoff
 • Obálka:
 • Jazyk: holandsky
 • Preklad:
 • Počet strán:
 • ISBN: 90-290-6743-8