Duna (Francúzsko)

Z Herbert's dune
Vlajka fra.jpg

V tomto článku sú (budú) uvedené všetky francúzske vydania románu Franka Herberta Duna.
Edícia AILLEURS ET DEMAIN

 • Názov:
 • Vydanie: 1970
 • Formát:
 • Vydavateľ: Ailleurs et Demain 6
 • Obálka:
 • Preklad: Michel Demuth
 • Jazyk: francúzsky
 • Počet strán:
 • ISBN:


Dune Le Messie de Dune fr ailleurs.jpg
 • Názov: "Dune - Le Messie de Dune" (obsahuje oba diely)
 • Vydanie: 1974
 • Formát:
 • Vydavateľ: Ailleurs et Demain 32bis
 • Obálka:
 • Preklad: Michel Demuth
 • Jazyk: francúzsky
 • Počet strán:
 • SBN: 2-221-00164-8

Edícia LES CHEFS D'OEUVRE DE LA SF (1975)

Edícia EDITO-SERVICE 12 (1975)

Edícia POCKET

Dune pocket 1980.jpg
 • Názov: "Dune"
 • Vydanie: 1980
 • Formát:
 • Vydavateľ: Press Pocket 5069 a 5070 (Robert Laffont?)
 • Obálka:
 • Preklad:
 • Jazyk: francúzsky
 • Počet strán: 349
 • ISBN: 2-226-00856-0


Edícia FRANCE LOISIR

 • Názov: "Dune"
 • Vydanie: 1982-4?
 • Formát:
 • Vydavateľ: France Loisir
 • Obálka:
 • Preklad: Michel Demuth
 • Jazyk: francúzsky
 • Počet strán:
 • ISBN: 2-7242-1264-9

Edícia LAFFONT

Dune laffont 1975.gif
 • Názov: "Dune, tome 1: Le Messie de Dune"
 • Vydanie: 1. január 1975
 • Formát: paperback
 • Vydavateľ: Robert Laffont
 • Obálka:
 • Preklad:
 • Jazyk: francúzsky
 • Počet strán: 756
 • ISBN: 2-221-00164-8