Deti Duny (Francúzsko)

Z Herbert's dune
Vlajka fra.jpg

V tomto článku sú (budú) uvedené všetky francúzske vydania románu Franka Herberta Deti Duny (Les Enfants de Dune).
Edícia AILLEURS ET DEMAIN

Childrenofdune ailleurs1978.jpg
 • Názov: Les Enfants de Dune
 • Vydanie: 1978
 • Formát:
 • Vydavateľ: Ailleurs et Demain 30 (niekde sa udáva 50)
 • Obálka:
 • Jazyk: francúzsky
 • Preklad: Michel Demuth
 • Počet strán:
 • ISBN: 2-221-00045-5


Časopis FUTURS

Childrenofdune futurs7 1978.jpg
 • Názov: Les Enfants de Dune
 • Vydanie: 7-8 1978
 • Formát: časopis Futurs
 • Vydavateľ:
 • Obálka:
 • Jazyk: francúzsky
 • Počet strán:
 • ISBN:
 • Poznámka: úryvok


Edícia POCKET

Childrenofdune pocket 1983.jpg
 • Názov: Les Enfants de Dune
 • Vydanie: 1983
 • Formát:
 • Vydavateľ: Pocket 5167
 • Obálka: W.Siudmak
 • Preklad: Michel Demuth
 • Jazyk: francúzsky
 • Počet strán:
 • SBN: 2-226-01303-3


Edícia FRANCE LOISIR

 • Názov: Le Messie de Dune suivi de Les Enfants de Dune
 • Vydanie: 1982-4?
 • Formát:
 • Vydavateľ: France Loisir
 • Obálka:
 • Preklad: Michel Demuth
 • Jazyk: francúzsky
 • Počet strán:
 • SBN: 2-7242-1298-3