Brian Herbert - rozhovor s Dwightom S. Pavlovicom (2003)

Z Herbert's dune

Nasledujúci rozhovor sa uskutočnil prostredníctvom e-mailovej komunikácie medzi Brianom Herbertom a Dwightom S. Pavlovicom (www.dune2k.com). Otázky v mene Mr.Pavlovica doručil Brianovi Herbertovi Byron Merritt, vnuk Franka Herberta a synovec Briana Herberta, ktorý rozhovor i prepísal.
Otázkami čislo 11, 13 a 17 prispel kolektív okolo Fed2k (www.dune2k.com - Mahdi).
1. Dalo by sa povedať, že spolužitie s takým vynikajúcim spisovateľom, akým bol váš otec ovplyvnilo váš vlastný literárny štýl? Možno sklonom k viac filozoficky alebo nábožensky orientovanému štýlu, než k akčným a napínavým románom?

Ako som uviedol v biografií Franka Herberta Dreamer of Dune, keď som žil spolu so svojim otcom v jednej domácnosti, jeho diela som nečítal, pretože náš vzťah bol konfliktný. Jednako, pretože som počúval, keď čital poviedky a romány mojej matke, som si istý, že jeho štýl “presiakol” do môjho vedomia. Samozrejme súhlasím so značnou časťou jeho filozofického a náboženského presvedčenia. Osobitne sa mi páči jeho výrok v Druhom dodatku k Dune, týkajúci sa K.E.V. (Komisie ekumenických vykladačov): "Sme tu preto, aby sme vyrazili základnú zbraň z rúk náboženstiev, ktoré stoja proti nám. Touto zbraňou je tvrdenie, že na ich strane je jedno a jediné zjavenie pravdy.“ Môj román The Race for God zastáva systém viery, ktorý je veľmi podobný.


2. Keď ste prvý krát začali čítať literárne práce svojho otca, čo ste si o nich mysleli? Ak pominieme epos Duny, ktorý z jeho románov na vás najviac zapôsobil?

Môj vzťah k otcovi sa vyvíjal počas obdobia dlhšieho ako tri desaťročia a jeden z jeho dôležitých základných kameňov bol položený, keď som začal čítať jeho príbehy. Neboli sme si vždy blízki, ako som to uviedol v Dreamer of Dune a Dunu som dokonca prečítal až v mojich dvadsiatich rokoch. Keď som tak konečne urobil, bol som presvedčený, že je to najlepší román, aký sa mi kedy dostal do rúk a tak to cítim aj dnes. Mimo eposu Duny sa mi najviac páči The Soul Catcher, The White Plague, The Santaroga Barrier (Bariéra Santaroga)“ a The Dragon in the Sea. Posledne zmienená kniha je zvlášť zaujímavá, pretože v nej Frank Herbert vymyslel kontajnerovú lodnú prepravu.


3. Hoci prvý román Duna získal cenu Hugo, delil sa o ňu s inou knihou Rogera Zelaznyho Call Me Conrad. Aký máte pocit z toho, že Duna sa musela o túto poctu deliť?

Nevidím na tom nič zlé. Nie je fér súdiť Zelazneho excelentný román iba preto, že Duna sa stala v priebehu rokov tak nesmierne populárnou. Myslím si, že Duna je z týchto dvoch diel lepšia, ale ja nie som zo zrejmých príčin objektívny! Samozrejme Duna získala i Nebulu, ocenenie, o ktoré sa s nikým nedelila.


4. Potom, čo ste objavili otcove poznámky týkajúce sa Duny, ako dlho vám trvalo rozhodnutie, že napíšete ďalšiu knihu z prostredia Duny a koľko trvalo plánovanie Dune: House Atreides?

V skutočnosti som sa rozhodol napísať nový román z prostredia Duny spolu s Kevinom J. Andersonom ešte predtým, ako sme objavili poznámky môjho otca. Je to spomenuté v Doslove románu Predohra k Dune: rod Atreidov. Časť môjho evolučného smerovania k napísaniu novej série kníh prebehla počas piatich rokov, kedy som písal biografiu Franka Herberta. Ďalší rok zabralo spisovanie nepublikovanej Dune Concordance, našej encyklopedickej referenčnej práce o všetkých šiestich knihách Franka Herberta o Dune. Tvorba každej našej knihy z prostredia Duny, vrátane Predohry k Dune: rod Atreidov trvala približne jeden rok.


5. Pri čítaní poznámok vašeho otca ste nikdy nenarazili na niečo, čo by mohlo naznačovať na spojenie medzi svetom Duny a niektorým z jeho ostatných románov? Hoci boli zaznamenané nejaké náznaky, žiaden z nich sa nedá označiť ako presvedčivý.

Existuje mnoho názorov na vzťah medzi sériou Duny a ostatnými románmi a poviedkami Franka Herberta. V Dreamer of Dune som urobil detailnú literárnu analýzu celého jeho diela. V mnohých jeho románoch a poviedkach existuje niekoľko základných súvyslostí: ekológia, genetická pamäť, oceány, čo to znamená byť človekom, riziká vlády, skúmanie štruktúr mýtov a investigatívne reportážne témy. Ale tento zoznam sa iba sotva dotýka rozsahu záujmov Franka Herberta.


6. Čo bolo príčinou toho, že ste požiadali o spoluprácu pri písaní Predohier a Služobníckeho džihádu Kevina J. Andersona? Ako dlho sa Mr. Anderson rozhodoval, že sa stane spoluautorom vašich nových románov z prostredia Duny? Predtým, ako ste sa rozhodli preňho, existovali pre vás aj iné možnosti voľby?

Kevin J. Anderson mi na začiatku roka 1997 poslal list, v ktorom sa ma pýtal, či by nemohol napísať nové romány z prostredia Duny, či už sám alebo v spolupráci so mnou. Chcel to urobiť roky predtým, než sme sa vôbec osobne stretli. Po smrti môjho otca som bol tiež oslovený inými známymi autormi scifi, ktorí sa ma pýtali na tú istú vec, ale kým som nezačal komunikovať s Kevinom, nenašiel som potrebnú inšpiráciu pre nové príbehy. Obaja sme si okamžite padli do oka a stále sa nám spolu veľmi dobre pracuje. Viac informácií o našej spolupráci je v Doslove Predohry k Dune: rod Atreidov.


7. Potom, čo ste obaja čítali romány o Dune, mali ste niekedy medzi sebou spory o tom, čo by malo a čo nemalo byť súčasťou Predohier k Dune alebo Histórie Duny?

Je to pozoruhodné, ale nemali sme žiadne hádky alebo dokonca ani menšie nezhody o tom, čo majú romány obsahovať. Kevin a ja sme na spoločnej nevšednej výprave rozľahlým vesmírom Duny a obaja máme veľmi podobné predstavy o tom, kam chceme naše série smerovať. Mali sme iba jednu menšiu 12-minútovú debatu a tá nemala nič spoločné s Dunou.


8. Zúčastnili ste sa na množstve podpisových akcií (Mr. Anderson je známy hojnou účasťou na takýchto promo-akciách). Ako sa teraz s odstupom času dívate na vašu prácu pri pohľade na tú obrovskú účasť čitateľov?

Fantastická podpora od fanúšikov bola a je potešujúca a povzbudila nás v snahe pokračovať v tvorbe. Znova a znova nám naši priaznivci ďakujú za to, že píšeme ďalšie príbehy. Predaje sú ohromujúce a kritiky vynikajúce. Získali sme tiež nejaké ocenenia a nominácie na ne, za ktoré sme veľmi vďační.


9. Som si istý, že ste si vedomý toho, že mnohí cítia, že vaše súčasné romány z prostredia Duny nie sú adekvátnym prídavkom k eposu o Dune a dávajú to hlasno najavo. Prikladáte tejto tvrdej kritike pri tvorbe svojich románov významnú pozornosť?

Nemyslím si, že by bolo možné napísať nové romány v rámci série Duny bez určitej kritiky zo strany jej priaznivcov. Najhlasnejšia kritika sa vlastne ozvala pred niekoľkými rokmi, ešte predtým, ako sme vydali prvú z nových kníh – od fanúšikov, ktorí sa obávali, čo by sa mohlo stať s ich milovaným vesmírom Duny, keď sa do jeho tvorby zapojím ja a Kevin J. Anderson. Našťastie sme neskôr dostali ospravedlňujúce listy od množstva tých istých fanúšikov potom, čo si prečítali Predohru k Dune: rod Atreidov. Znamenalo to, že sme získali uznanie dokonca od našich najväčších kritikov. Cítim, že priaznivci Duny majú k fantastickému vesmíru Franka Herberta istý vlastnícky vzťah a že chcú, aby integrita príbehov zostala zachovaná. Je to spôsob, akým sa na to dívam aj ja – môj otec mi zanechal rodinný podnik, niečo podobné vínu Grand Cru a ja pracujem na tom, aby som udržal kvalitu značky. Časť súčasnej kritiky bola aj nefér. Napríklad názor, že čerpáme inšpiráciu z filmov o Terminátorovi. V skutočnosti Frank Herbert písal v Dune o hrozbe umelej inteligencie pred viac ako štyridsiatimi rokmi – dlho predtým, než sa na scéne objavil Terminátor. Tých pár fanúšikov, ktorí si myslia, že naše posledné knihy nie sú hodné byť dodatkom k eposu, by malo mať na pamäti kontext Služobníckeho džihádu, ktorý Frank Herbert vytvoril – celý Džihád bol o všadeprítomných počítačových systémoch, robotoch a o vojne ľudí za oslobodenie sa od kontroly mysliacich strojov. Na prvý dojem to nemusí znieť ako Duna, pretože v čase, kedy sa odohráva, nie sú žiadne počítače povolené. Napriek tomu píšeme tieto príbehy výrazne „Herbertovským“ spôsobom, zaoberajúc sa základnou otázkou, čo to znamená byť človekom v čase, keď sa stroje pokúšajú našim protagonistom ľudskosť odobrať. Tiež sa zaoberáme predstavou, že mysliace stroje urobia náš život ľahším – jedným z mnohých mýtov, ktoré Frank Herbert tak rád rozbíjal. Čitatelia by mali mať na pamäti aj fakt, že Kevin a ja píšeme v pokročilejšom, modernom štýle. Náš štýl má zjavne korene v spôsobe, akým písal Frank Herbert. No v našich nových príbehoch je veľký podiel akcie, spolu s veľmi dôležitými náboženskými, politickými, ekologickými a filozofickými odkazmi, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou vesmíru Duny. Maximálne obdivujeme štýl samotnej Duny, s jej klasickým, mýtickým dobrodružným príbehom na povrchu a dokonale vloženými hlbšími myšliekami pod ním. Dokonca aj Frank Herbert vo svojich neskorších románoch menil vlastný štýl – najmä v posledných troch. V týchto knihách – Božský Imperátor Duny, Kacíri Duny a Kapitula: Duna – občas posunul akciu do pozadia (vrátane zničenia planéty Duna) a viac sa prostredníctvom rozhovorov postáv zaujímal o politiku, náboženstvo a podobne. Tým odhaľoval vrstvy, ktorých základy položil v Dune. Každý, kto sa prehlasuje za kritika, by mal vziať do úvahy kontext konkrétneho románu a myslieť na to, že je nemožné potešiť každého. To je veľmi zreteľné práve vo vesmíre Duny, kde si čitatelia vytvorili také živé vlastné predstavy, založené najmä na prvom románe Duna. Akýkoľvek film alebo písané pokračovanie odohrávajúce sa v tomto vesmíre to bude mať pri porovnaní s takým klasickým románom nesmierne ťažké! Pokračovania Franka Herberta boli kritizované z toho istého dôvodu. Niekedy tieto kritiky neboli spravodlivé – ako tie, ktoré sa týkali temnej stránky Paula Atreida, ktorá bola odhalená v Spasiteľovi Duny (pre vysvetlenie pozri Dreamer of Dune). Rovnako niektoré z kritík nových príbehov, ktoré som napísal s Kevinom neberú do úvahy všetky fakty. Potom, čo sme uverejnili prvú krátku poviedku z prostredia Duny A Whisper of Caladan Seas, jeden kritik sa nás pýtal, prečo sme do príbehu začlenili takú silnú mimozmyslovú tému a povedal, že to vo vesmíre Duny nebolo. Očividne dotyčný minul scény v Dune, kde Paul prijíma Vodu života a v ktorých Navigátori Gildy používajú svoj predzvestný zmysel, aby našli bezpečné cesty vesmírom.


10. Čítali ste niektorý zo svojich súčasných románov o Dune po ich vydaní a našli niečo, čo ste veľmi túžili zmeniť?

Táto otázka vo mne vyvolala spomienku na to, čo Aldous Huxley povedal o svojom Brave New World, desiatky rokov potom, čo bol tento klasický román publikovaný. Pri opakovanom čitaní našiel mnoho vecí, ktoré by sa mohli zmeniť, ale myslel si že by sa tak nemalo stať, pretože reprezentujú určitý konkrétny moment jeho života. Podobne vnímam každý svoj román i ja. Keby som sa vrátil naspäť a pokúsil sa každý z nich prepracovať, niekto by ma chcel zatvoriť do miestnosti plnej gúm. Našli sme po publikovaní v našich románoch malé chyby, šli sme za vydavateľom a požiadali ho o opravy. Našli sme tiež niekoľko malých chýb v originálnych knihách Franka Herberta. Je to časťou spisovateľského chleba. Nezabudnite, že aj my spisovatelia sme iba ľudia – nie sme mysliace stroje.


11. Pri písaní vašich románov ste nenadobudli nejaký osobitný vzťah k niektorej z postáv?

Mimoriadne sa mi páči vojvoda Leto v našich prvých troch Predohrách a Erasmus v terajšej trilógií o Džiháde. Vojvoda Leto je obdivuhodná, hrdinská postava a myslím pri ňom na svojho otca. Erasmus je presný opak. Ale – takým „Herbertovským“ spôsobom – skúma podstatu ľudskosti a je najtemnejšou postavou, akú sme kedy vytvorili, s osobnosťou Dr. Jozefa Mengeleho (nacistického „doktora smrti“).


12. Narušilo niekedy písanie Predohier a Histórie Duny iné projekty, na ktorých ste chcel pracovať?

Život je o rozhodnutiach a stanovovaní priorít. Podobne ako ostatní spisovatelia, mám viac nápadov, ako ich kedy budem schopný dať na papier, ale to ma nijako mimoriadne neznepokojuje. Preberám sa nimi na základe priorít a keď mám čas, dávam ich na papier. Môj pripravovaný príbeh The Forgotten Heroes – je presne ten prípad (Tor Books, jar 2004). Je to dôležitý príbeh o mužoch, ktorí si zaslúžili uznanie pre svoj prínos tejto krajine. Nejako som napasoval celú prácu na The Forgotten Heroes medzi tvorbu románov o Dune, ale dosť to vyhrotilo vzťahy s mojou ženou. Musel som sa potom dlho plaziť pred ňou po zemi, ale to je tiež časťou spisovateľského chleba.


13. Aký má Herbert Limited Partnership momentálne vplyv na romány publikované ako časť série o Dune?

Po tragickej smrti môjho otca som riadil rodinný obchod spolu so svojou sestrou Penny Merrittovou. Spoločne sme urobili rozhodnutia o celkovom smere, ktorým séria o Dune pôjde. Penny so mnou úzko spolupracovala pri obchodných rozhodnutiach, kým môj spoluautor Kevin J. Anderson na poli kreatívnych rozhodnutí.


14. Uvažovali ste niekedy zapojiť niekoho z členov Herbertovej rodiny, ktorý by bol do určitej miery spisovateľsky nadaný, do tvorby na prídavkoch k sérií o Dune?

Áno, uvažovali sme aj o zapojení ďalších členov rodiny. Aby som pravdu povedal, moj talentovaný synovec Byron Merritt práve zbiera svoje prvé skúsenosti v spisovateľskej branži a ako autor si počína celkom dobre. Jedným z problémov ohľadne pribratia ďalších autorov, či už z rodiny alebo nie, je ohromné množstvo výskumu, ktorý by potreboval urobiť predtým, ako by sa mohol pustiť do príbehu o Dune. Neši priaznivci kladú na detaily veľký dôraz!


15. Nezvratne ste sa už rozhodli pokračovať v sérií Dunou 7? Ak áno, rozhodli ste už, z koľkých kníh bude toto pokračovanie pozostávať?

V auguste 2004 vydáme poslednú knihu trilógie História Duny, pod názvom The Battle of Corrin. Približne o rok neskôr predpokladáme publikovať prvú z dvoch Dune 7 kníh. Tá prvá, plánovaná na rok 2005, má pracovný názov Hunters of Dune. Druhá, plánovaná na rok 2006, Sandworms of Dune. Oba sú to názvy Franka Herberta, z viacerých príbehov, ktoré napísal vo svojom vesmíre Duny – a mali by fanúšikom dať nejakú predstavu o smere, ktorý mienime tou-ktorou knihou nabrať. Pretože je tu 12 románov, ktoré Dune 7 predchádzajú, nedokážeme vyjadriť koniec príbehu jedným románom a potrebujeme na to knihy dve. Dúfame tiež, že sa nám podarí publikovať The Road to Dune na jar roku 2006, čo by mala byť kolekcia nepublikovaných kapitol a scén napísaných Frankom Herbertom, spolu s esejmi a ďalším komentárom.


16. Aký je váš osobný vzťah k Dr. McNellyho The Dune Encyclopedia? Aký kontakt ste s ním mali pred jeho smrťou?

Pred niekoľkými rokmi sme na našej webstránke (www.dunenovels.com) s Dr. McNellym uverejnili spoločné stanovisko, týkajúce sa The Dune Encyclopedia. Obráťte svoju pozornosť k tomuto vyhláseniu – o knihe, ktorá je zábavným ale alternatívnym pohľadom na vesmír Duny. Frank Herbert ju nepovažoval za kánon pre romány, ktoré napísal a Kevin a ja sme ju pre naše nové príbehy tiež nepoužili. The Dune Encyclopedia je iba jednou z viacerých interpretácií vesmíru Duny. Jednou z nádherných vlastností vesmíru Duny je schopnosť v mysliach čitateľov vytvárať fantastické predstavy. Ako som spomenul v odpovedi na otázku číslo 9, niekoľko fanúšikov má odlišný pohľad na vesmír Duny ako mám ja a Kevin. To je podľa nás v poriadku a akceptujeme to. V skutočnosti to je jeden s fascinujúcich aspektov výtvoru môjho otca. V Dreamer of Dune som popísal ságu mnohých pokusov o sfilmovanie Duny. Počas rokov boli do projektu zapojení viacerí filmoví producenti, počínajúc Arthurom P. Jacobsom, ktorý chcel za režiséra Davida Leana (Lawrence of Arabia). Keď to stroskotalo, do projektu sa zapojili Alejandro Jodorowsky a surrealistický maliar Salvador Dali – čo mohlo vyústiť do značne odlišného, oveľa bizarnejšieho pohľadu na vesmír Duny, než ho chceli prezentovať Jacobs a Lean. Film Davida Lyncha z roku 1984 bol zasa inou interpretáciou, rovnako ako výborná a verná televízna adaptácia Richarda Rubinsteina z roku 2000 s Williamom Hurtom. Celkovo mali filmoví producenti štyri veľmi odlišné spôsoby pohľadu na tak komplexný román, ktoré sa pokúsili preniesť na plátno. Písané slovo je podobné. Kevin J. Anderson a ja predkladáme našu interpretáciu vesmíru Duny. Z veľkej časti je založená na veľmi blízkych vzťahoch, ktoré som si vytvoril so svojim otcom.


17. Objavili sa dohady, že Dr. McNelly a váš otec, Frank Herbert, plánovali napísať román z prostredia Duny s názvom The Butlerian Jihad ale dokázali dokončiť iba dve kapitoly. Naznačovalo sa tiež, že tieto kapitoly boli dané vám. Je možné, že ste niektoré udalosti v Služobníckom džiháde založili na týchto dvoch kapitolách? Ak nie, plánujete niekedy tieto dve stratené časti zverejniť?

Táto fáma nie je pravdivá. Dr. McNelly a Frank Herbert nepracovali na novom románe Butlerian Jihad a určite spolu nenapísali jeho dve kapitoly. Dr. McNelly vyjadril túžbu napísať svoj vlastný román o Služobníckom džiháde, ale nikdy sme mu nedali povolenie v tomto projekte pokračovať.


18. Aké boli vaše prvé dojmy a neskorší názor na súčasnú minisériu vytvorenú pre Sci-fi Channel? Aké sú vaše pocity pri jej porovnaní s filmom Davida Lyncha?

Dve súčasné minisérie podľa románov Franka Herberta sú úžasné, najmä ak si uvedomíte fakt, že boli natočené s limitovaným televíznym rozpočtom. Vďaka nadšeniu výkonného producenta Richarda Rubinsteina veľmi presne sledujú dejové línie Franka Herberta. To z nich robí výbornú bránu do vesmíru Duny pre nových fanúšikov, pretože tak môžu začať s pochopením veľmi komplexných tém, ktoré Frank Herbert nastolil. Je logické potom prečítať romány Duna, Spasiteľ Duny a Deti Duny a získať tak ešte hlbšie pochopenie. Naproti tomu film Davida Lyncha nie je miestom, kde začať – pretože vždy nesleduje zápletku (Paul nemohol vyvolať na Arrakis dážď!) a pretože jeho pôvodných 5 hodín bolo zostrihaných. Napriek jeho chybám ho stále s obľubou pozerám – pre výborné herecké výkony, scénu, kostýmy a kameru. Nové TV série sa mi ale páčia viac, pretože otvárajú vesmír Duny väčšiemu množstvu čitateľov. Keď začala TV séria a vyšli naše nové romány, predaje prvých troch kníh eposu Duny Franka Herberta sa viac ako strojnásobili. To znamená, že čitatelia objavujú (a znovuobjavujú) klasický román, ktorý sa určite bude čítať i v storočiach, ktoré ešte len prídu.


19. Budete osobne obhajovať adaptáciu všetkých románov eposu o Dune vašeho otca do podobných minisérií? Predvídate možnosť, že by niektorý z vašich súčasných románov o Dune bol uvedený na filmové plátno alebo TV?

Podpísali sme televízny kontrakt na všetkých 6 kníh Franka Herberta a očakávame, že budú všetky sfilmované. Samozrejme potrebujeme ešte predtým skompletizovať dva Dune 7 romány, len tak sa tieto príbehy budú dať ukázať v celku. Myslím si, že ďalším logickým krokom pre televíziu by bol samostatný film Božský Imperátor Duny – 2 alebo 3-hodinový. Uvažujeme tiež aj o iných filmových projektoch.


20. Keď ste písali niektoré z vašich samostatných scifi románov, aké boli vaše pocity smerom k Dune a váš vzťah k nej?

Mmmm. To znie ako námet na zaujímavú esej. Isté paralely s Dunou existujú v mojich románoch Sidney´s Comet a The Race for God, ale oba tieto romány sú satirické. Keď som začal písať, publikoval som humoristické knihy a satiru, takže tu nebolo veľa spoločného s veľmi serióznym poňatím eposu Duny. Myslím si, že skutočne som sa vydal smerom k napísaniu nových príbehov Duny, keď som vložil tak veľa úsilia do výskumu a písania Dreamer of Dune, biografie môjho otca. Tento rozsiahly 5-ročný projekt zahrňoval opakované čítanie všetkého, čo napísal, publikovaného i nepublikovaného. Po skompletizovaní biografie som bol odlišným typom spisovateľa, viac introspektívnym a vážnejším. Tiež som hlbšie chápal Franka Herberta, toho veľmi komplikovaného muža. V mojich neskorších spisovateľských projektoch som začal oveľa viac rozmýšľať o prácach môjho otca, v rámci vesmíru Duny i mimo neho.


21. Okrem vašeho otca, o ktorom autorovi sa dá povedať, že ho obdivujete alebo najradšej čítate?

Obdivujem mnoho spisovateľov, vrátane Johna Steinbecka, Davida Gutersona, Aldousa Huxleyho, Georga RR Martina a Larryho McMurteyho. Moje chute sú trochu eklektické. Dokonca som prešiel obdobím, kedy som čítal všetko, čo napísal Dean Koontz a počas toho som sa veľa naučil o charakterizácií a tvorbe napätia. Osobitne obdivujem niektorých ďalších spisovateľov z môjho zoznamu pre širokú škálu ich príbehov a fascinujúce spoločenské názory.


22. Čo si myslíte, že by Frank Herbert povedal o vašej súčasnej práci, keby ešte žil?

Mnoho recenzentov a fanúšikov povedalo, že otec by bol potešený mojimi príspevkami k jeho fantastickému vesmíru Duny a že by bol na mňa hrdý. Oceňujem takéto pocty, ktoré majú za následok to, že chcem pracovať ešte tvrdšie aby som vytvoril perfektné, zaujímavé príbehy. Môj otec ma najskôr naučil byť zabávačom a vložiť dôležité posolstvá do dobrodružných príbehov. Je to práve táto vec, ktorú ma o spisovateľskom remesle naučil, a na ktorú často myslím, keď pracujem na nových príbehoch.


Brian Herbert – © 2003