Príručka mentata

Z Encyklopedie Duny
Přejít na: navigace, hledání

"Mentat musí byť predovšetkým generalista, nie špecialista. Je múdre, aby v dôležitých okamihoch dohliadali na rozhodovanie generalisti. Experti a špecialisti ťa rýchlo zavedú do zmätku. Sú zdrojom bezúčelného hľadania hníd, divoko sa sporia o jedinú čiarku. Mentat - generalista by naopak mal do rozhodovania vniesť zdravý rozum. Nesmie sa odrezať od najširšieho toku všetkých udalostí vo vesmíre. Musí byť stále schopný povedať: "V tomto teraz nie je žiadna skutočná záhada. Teraz chceme toto. Neskôr sa môže ukázať, že to nebolo správne, ale to opravíme, až na to dôjde." Mentat - generalista musí chápať, že čokoľvek, čo môžeme považovať za svoj vesmír, je iba časťou širšieho javu. Ale expert sa obzerá; hľadí do úzkych hraníc svojej vlastnej špecializácie. Generalista hľadí von; hľadá živé zásady a pritom dobre vie, že také zásady sa menia, že sa vyvíjajú. Práve charakteristiku samotnej zmeny musí mentat - generalista hľadať. Nemôže existovať žiaden stály zoznam takých zmien, žiadna príručka ani manuál. Musíte sa na ne dívať s tak malými predsudkami, ako len dokážete a pýtať sa samých seba: "A čo táto vec vlastne robí?" (DD)


"Ego je kúsok svedomia plávajúci na oceáne plnom temných vecí. Sme všetci sami sebe záhadou." (PkD:H)


"Až dokončíte budúcu etapu svojho mentatského vzdelávania, naučíte sa integrované komunikačné metódy. Je to celostná funkcia, ktorá prekryje dátové trasy vo vašom vedomí, rozrieši zložité a mohutné vstupy z mentatských indexovo katalógových techník, ktoré ste už zvládli. Vašim úvodným problémom bude ničivé napätie, ktoré vzíde zo širokého súboru detailov a dát o jednotlivých špecializovaných predmetoch. Dajte si pozor. Bez mentatskej vrstvenej integrácie sa môžete utopiť v babylonskom probléme, ako nazývame všadeprítomné nebezpečenstvá získania nesprávnych kombinácií z presných informácií." (DD)