Paulus Atreides - citáty

Z Encyklopedie Duny
Přejít na: navigace, hledání

"Obyvateľstvo si musí myslieť, že ich vládca je lepší ako oni, pretože prečo by ho inak počúvali? Vodca sa musí predovšetkým vedieť predviesť, musí dávať svojim ľuďom chlieb a hry, ktoré vyžadujú." (PkD:A)


"Čo je prvým pravidlom rodu? Nikdy sa neženiť z lásky, lebo to rod zničí." (PkD:A)


"Lepšie je zlé rozhodnutie, ako žiadne." (PkD:A)


"Impérium stojí na niečom viac, ako sú zákony. Rovnako silná ako ony je aj sieť spojenectiev, vzájomných výhod a náboženskej propagandy. Viera je silnejšia ako fakty." (PkD:A)


"Aj ten najchudobnejší rod môže byť bohatý oddanosťou. Vernosť, ktorú si je treba kupovať úplatkami alebo mzdou, je prázdna a nedokonalá a môže sa v najhoršom možnom okamihu zrútiť. Avšak vernosť, ktorá vychádza zo srdca, je pevnejšia ako diamant a cennejšia ako najčistejšia melanž." (PkD:A)


"Ten, kto vládne, na seba berie neodvolateľnú zodpovednosť za tých, ktorým vládne. Je hospodárom. To občas vyžaduje činy nesebeckej lásky, ktoré pobavia len ovládaných." (SD, jeho meno v knihách FH nepadlo)


"Musím vládnuť okom a drápom - ako sokol medzi menšími vtákmi." (PkD:A, v KD označené ako Atreidské presvedčenie z Archívov BG)


"Keď sa vzdáš, už si prehral. Keď sa ale vzdať odmietneš, nech sú tvoje šance akokoľvek malé, prinajmenšom v jednom už si uspel: pokúsil si sa." (PkD:H)


"Bojoval som vo veľkých vojnách na obranu Impéria a zabil som v mene imperátora mnoho mužov. Zúčastňoval som sa zasadaní Landsraadu. Cestoval som po svetadieloch Caladanu. Riadil som všetky tie obtiažne obchodné záležitosti, ktoré sa spájajú so správou veľkorodu. A napriek tomu, najlepšie chvíle boli tie, ktoré som strávil so svojim synom." (PkD:H)


"Vojvoda musí mať vždy pod kontrolou svoju domácnosť, pretože pokiaľ nevládne tým, ktorí sú mu najbližší, nemôže dúfať, že by mohol spravovať planétu." (PkD:H)


"Prácu dobrého vodcu väčšinou nie je poznať. Keď všetko beží hladko, nikto si nevšíma, čo musí vojvoda robiť. Preto musíme ľuďom dať niečo, z čoho by sa mohli radovať, o čom by mohli hovoriť, čo by si pamätali." (PkD:H)


"Aj keď ho smrť ukončí, je život na tomto svete nádherná vec." (PkD:H)


"Počas dlhej histórie nášho rodu sme boli neustále prenasledovaní nešťastím, akoby si nás vyhliadlo za korisť. Človeku by sa chcelo takmer veriť na Átreovo prekliatie ešte z čias starej Terry."

Prejav k svojim generálom (PkD:A)