Leto II. Atreides - Záznamy z Dár-es-Balátu

Z Encyklopedie Duny
Přejít na: navigace, hledání

"Nič nepredčí zložitosť ľudskej mysle." (KD)


"Sloboda a voľnosť sú zložité pojmy. Svoje korene majú v náboženských predstavách o slobodnej vôli a vzťahujú sa k vládcovskej mystike, ktorú brali ako samozrejmosť absolútni monarchovia. Bez absolútnych monarchov vymedzených vzťahom k starým bohom a vládnucim z milosti viery v náboženskú pokoru by sloboda a voľnosť nikdy nenadobudli súčasného významu. Tieto ideály vďačia za samotnú svoju existenciu dávnym príkladom útlaku. A sily, ktoré udržujú takéto myšlienky, zoslabnú, pokiaľ nebudú obnovené dramatickým poučením z nového útlaku. To je ten základný kľúč k môjmu životu." (KD)


"Vašim osudom je zábudlivosť. Všetky dávne poučenia strácate a znovu získavate, strácate a získavate."

Jeho hlas, Dár-es-Balát (KD)


"Prežitie jedinca, druhu a prostredia, to sú impulzy poháňajúce človeka. Môžeš sledovať, ako sa v priebehu života mení poradie dôležitosti. Čo komu v určitom veku robí bezprostrednú starosť? Počasie? Stav trávenia? Má ma skutočne rada (alebo rád)? Všetky tie najrôznejšie druhy hladu, ktoré môže telo vnímať a dúfať v ich uspokojenie. Na čom inom by mohlo záležať?"

K Hwi Nori, Jeho hlas, Dár-es-Balát (KD)


"Historici majú veľkú moc a niektorí z nich to vedia. Znovu vytvárajú minulosť, menia ju tak, aby potvrdzovala ich vlastný výklad. Tým zároveň menia aj budúcnosť."

Jeho hlas, Dár-es-Balát (KD)