Kazateľ - citáty

Z Encyklopedie Duny
Přejít na: navigace, hledání

"Fremen sa musí vrátiť k svojej pôvodnej viere, k svojej geniálnej schopnosti vytvárať ľudské spoločenstvá; musí sa vrátiť k minulosti, kedy v súboji s Arrakis dostal lekciu prežitia. Jedinou starosťou fremena by malo byť otvoriť svoju dušu vnútornému učeniu. Svety Impéria, Landsraadu a konfederácie CHOAM mu nemajú čo povedať. Len ho okradnú o jeho dušu..."

Kazateľ v Arrakéne (DD)


"Nebudem sa prieť s tvrdeniami fremenov, že sú božsky inšpirovaní k šíreniu náboženských objavov. To tá druhá vec, na ktorú si robia nárok, teda ideologické odhalenia, ma nútia zahrnúť ich výsmechom. Samozrejme, vznášajú dvojaký nárok v nádeji, že to posilní ich postavenie a pomôže im udržať sa vo vesmíre, ktorý ich považuje za stále nepríjemnejších utlačovateľov. V mene všetkých týchto utlačovaných ľudí varujem fremenov: krátkodobé výhody v dlhodobom výhľade vždy stroskotajú."

Kazateľ v Arrakéne (DD)


"Rast vlády aj jej smrť sa zračí v raste a smrti jej občanov."

Kazateľ (DD)


"Takýto je klam moci: úplne účinná je iba v absolútnom, obmedzenom vesmíre. Ale základnou lekciou každého relativistického vesmíru je, že veci sa menia. Každá moc sa vždy musí stretnúť s väčšou mocou. Paul Muad´Dib to naučil sardaukarov na pláňach Arrakénu. Jeho následníci sa to musia ešte iba naučiť."

Kazateľ v Arrakéne (DD)


"Existovať znamená vynikať, vystúpiť z pozadia. Nemyslíte ani skutočne neexistujete, keď nie ste ochotní riskovať dokonca aj vlastný zdravý rozum pre ocenenie svojej existencie." (DD)


"Vlády môžu povstať i padnúť z dôvodov, ktoré sa zdajú byť nedôležité. Také malé udalosti! Hádka medzi dvomi ženami... smer, ktorým určitého dňa fúka vietor... kýchnutie, zakašľanie, dĺžka rúcha alebo náhodné stretnutie škvrnky piesku a pohľadu dvorana. Nie sú to vždy majestátne záujmy imperiálnych ministrov, čo diktuje smer histórie, a nemusia to byť ani okázalosti kňazov, ktorí pohybujú Božími rukami."

Rady Kazateľa Farad´novi (DD)


"To, čo vy z riaditeľstva CHOAM zrejme nie ste schopní pochopiť, je fakt, že v obchode málokedy nájdete skutočnú vernosť. Kedy ste naposledy počuli o úradníkovi, ktorý položil život za svoju spoločnosť? Možno že váš nedostatok spočíva v nesprávnom predpoklade, že môžete prikázať ľuďom, aby mysleli a spolupracovali. To bola chyba čohokoľvek od náboženstva po generálne štáby v celej známej histórií. Generálne štáby majú dlhý zápis prípadov, kedy zničili vlastné národy. V prípade náboženstva doporučujem znovu si prečítať Tomáša Akvinského. Pokiaľ ide o vás z CHOAM, akému nezmyslu to veríte! Ľudia musia chcieť robiť veci v dôsledku svojich najvnútornejších pohnútok. Ľudia, nie obchodné organizácie alebo reťazce veliteľov, udržujú v chode veľké civilizácie. Každá civilizácia závisí na kvalite jedincov, ktorých vytvára. Keď ľuďom dáte príliš organizácie a príliš zákonov, keď potlačíte ich pudenie po veľkosti - nemôžu pracovať a ich civilizácia sa zrúti."

Dopis CHOAM pripisovaný Kazateľovi (DD)


"Vy z Bene Gesseritu nazývate panoplia propheticus "vedou náboženstva". Dobre. Ja, ktorý hľadám iný druh vedca, to považujem za príhodnú definíciu. Vy si skutočne budujete vlastné mýty, ale to isté robí každá spoločnosť. Vás však musím varovať. Chováte sa rovnako, ako sa chovalo toľko iných zvedených vedcov. Vaše činy naznačujú, že chcete vyňať niečo zo života. Je načase, aby vám niekto pripomenul to, čo sami tak často prehlasujete: Človek nemôže mať ani jedinú vec bez toho, aby zároveň nemal aj jej protiklad."

Kazateľ v Arrakéne: Posolstvo Sesterstvu (DD)