Gilbertus Albans

Z Encyklopedie Duny
Přejít na: navigace, hledání


Gilbertus Albans (* cca 186 P.G. - ), zakladateľ rádu mentatov. Nič bližšie o ňom nie je známe. Útočisko našiel u Bene Tleilaxu, ktorý dúfal, že ho začlení pod tleilaxanskú hegemóniu; rozšíril sa nakoniec do nespočetných "škôl".


Gilbertus Albans v Predohrách Duny

Toto meno dal 9-ročnému chlapcovi so slamovo žltými vlasmi, širokými ústami a veľlými olivovými očami v roku 175 P.G. robot Erasmus. Robot sa stavil s Omniom, že sa mu podarí z tohoto indivídua vychovať vzdelaného, bystrého a civilizovaného človeka. To sa mu však štandardnými výchovnými postupmi nepodarilo a Erasmus pristúpil k tvrdším metódam - pritvrdil disciplínu, používal tresty a drogy, ovplyvňujúce jeho myseľ. Výsledky boli podľa Erasmovho názoru povzbudivé.

Erasmus si k chlapcovi postupne vybudoval vzťah, ktorý sa podobal vzťahu otca a syna. Vyrástol z neho veľmi vzdelaný a zvedavý mladý muž - Erasmus mu poskytol široké vzdelanie v histórii, logike, matematike, filozofii, politike i náboženstve. Gilbertus mal vynikajúcu pamäť a schopnosť tiediť a analyzovať získané informácie.

V roku 166. P.G. naň Erasmus použil bez vedomia a súhlasu Omnia veľmi bolestivý proces vynájdený v časoch Starého impéria, ktorý výrazne spomalil jeho starnutie (rovnaký, aký svojho času absolvoval Vorian Atreides).

V roku 164 P.G. sa zúčastnil stretnutia Erasma a delegácie kogitorov z Hessry na planéte Corrin. Kogitor Vidad tu ponúkol seba a svojich spoločníkov ako prostredníkov medzi Omniom a ľuďmi. Omnius súhlasil s trvalým ukončením bojov, ale iba v prípade, ak tak oficiálne urobí i Liga vznešených.

Pozn.: Jeho vek je v Histórii Duny mierne problematický, z textu vyplýva, že sa narodil pravdepodobne okolo roku 186 P.G. (autori ho však spomínajú ako 9-ročného a o rok neskôr ako približne 12-ročného).


Zdroj