Gaus Andaud

Z Encyklopedie Duny
Přejít na: navigace, hledání

Gaus Andaud - nie je o ňom nič bližšie známe, zachoval sa iba záver jeho prejavu:

"Už je tomu desať tisíc rokov, čo Leto II. započal svoju premenu z človeka na piesočného červa Rakis, a historici sa stále ešte dohadujú, aké pohnútky ho k tomu viedli. Hnala ho túžba po dlhom živote? Žil desaťkrát dlhšie ako obvyklých tristo SR, ale myslite na to, akú cenu za to zaplatil. Bolo to vábenie moci? Nie bez dôvodov je nazývaný Tyranom, ale čo z toho, čo by si mohol človek priať, mu jeho moc priniesla? Chcel zachrániť ľudstvo pred ním samým? Na to nám môžu odpovedať iba jeho vlastné slová o Zlatej ceste a ja nemôžem prijať záznamy z Dár es-Balátu, ktoré boli vytvárané jednoznačne pre tento účel. Mohlo mu to možno priniesť iné uspokojenie, ktoré by nám mohli osvetliť iba jeho vlastné skúsenosti? Bez lepších dôkazov je tá otázka sporná. Nezostáva nám, než sa obmedziť na konštatovanie: "Urobil to!" Sám ten fyzický akt je nepopierateľný."

Premena Leta II., 10 000. výročie (KD)