Dune: Eye of the Storm (Last Unicorn Games)

Z Encyklopedie Duny
Přejít na: navigace, hledání


KARTOVÉ HRY
Deos1.jpg
Dune: Eye of the Storm (Last Unicorn Games)


Firma Last Unicorn Games vytvorila zberateľskú kartovú hru (ZKH, angl. skratka TCG, CCG) pod názvom "Dune: Eye of the Storm", vydanú firmou Five Rings Publishing Group Inc. v júli 1997. Hlavným dizajnérom bol Owen Seyler, umeleckým riaditeľom Christian Moore. K ďalším umelcom, ktorí sa na jej tvorbe podieľali patria Fred Fields, Larry Elmore, David Cherry, Frank Kelly-Freas, Walter Valez, Matt Wilson a Mark Zug.


Samotná hra je založená na knihe, no vyskytujú sa v nej i informácie z filmu Duna Davida Lyncha. Základná edícia s názvom "Eye of the Storm" obsahuje 301 kariet, druhé vydanie tohoto základného balíčka sa predávalo pod názvom "Stormfront". Plánovali sa 4 doplnkové sady ("Judge of the Change" a "Thunder at Twilight" boli i kompletne vydané, "Second Moon Rising" a "Fall of the Padishah" boli zrušené) . Predávala sa v podobe štartovacích balíčkov so 60-timi kartami, dodatkové balíčky mali 15 kariet. Jej produkcia už bola ukončená.


Deos2.jpg


"Eye of the Storm" pokrýva politické intrigy z románu "Duna". Hlavné tri politické frakcie sú Landsraad, Gilda a Impérium, ktoré ovládajú ťažbu melanže.


Obsah

Základné pravidlá

Existuje 5 základných typov kariet: Osoby (Paul Atreides, Piter de Vries), Dŕžavy (Imperiálna pláň, Harkonnenský priemysel), Udalosti (piesočný červ, zasadanie Landsraadu), Plány (útok partizánov, prepad) a Zdroje (skupina assassinov, laserpal).

Na začiatku hry si vytvorí každý hráč Rod s unikátnym názvom. Tento Rod je uvenený v zoznamoch Landsraadu ako malorod. Každý nový Rod je potom spojený s jednou zo šiestich Imperiálnych síl: rodom Atreidov, rodom Harkonnenov, rodom Corrino, Kozmickou Gildou, Fremenmi alebo Bene Gesseritom. Tieto aliancie poskytujú hráčovi politickú ochranu a dávajú prístup k dôležitým zdrojom. Hlavným cieľom je získať vstup do Landsraadu, do kresiel, ktoré sú určené pre veľkorody. Aby sa to podarilo, hráč musí urobiť dve veci: nazbierať a uskladniť 10 jednotiek Melanže v tzv. House Hord a získať 10 bodov Popularity. Popularita kolíše a je určená tým, ako Rod dodržiava princípy Veľkého Imperiálneho Zákonníka. Ak hráčova Popularita klesne do záporných hodnôt, je predhodený Šaj-Hulúdovi.

Každý ťah pozostáva z dvoch hlavných fáz. Prvá sa označuje ako fáza CHOAM a obchoduje sa v nej s Melanžou. Je čisto ekonomická a funguje prostredníctvom jednoduchého vzorca ponuky a dopytu. Druhá fáza sa nazýva fázou Landsraadu a prebieha v nej samotná akcia. Hráči môžu kupovať Popularitu, uvádzať Plány do pohybu a spúšťať Udalosti. V tejto fáze prebieha aj schválený súboj alebo Rituál. Existujú 4 typy boja: Arbitrácia (politický konflikt), Súboj (boj "muža proti mužovi"), Vojna (masový konflikt) a Intriga (sabotáž alebo vražda).
Akcie prebiehajú na domovskom svete každého Rodu (kde sa nachádza House Hord) a na Arrakis. Arrakis je reprezentovaná šiestimi kartami. Duna je hlavná karta a potom existuje 5 "lén", ktoré reprezentujú mestá alebo púšť. Mestá produkujú zisk a púšte melanž. Kontrola karty Duny je veľkou výhodou, ale cena za stratu kontroly nad ňou je veľmi vysoká.


Základný balík

Číslo Názov karty Príslušnosť k rodu Typ a subtyp karty Ilustrátor Vzácnosť
1. Dune Siridar Fief, Dune Fief David Cherry S
2.
Arrakeen
Dune Fief, City Randy Asplund-Faith S
3. Carthag Dune Fief, City Randy Asplund-Faith S
4. Imperial Basin Dune Fief, Desert Corey Macourek S
5. The Minor Erg Dune Fief, Desert Corey Macourek S
6. The Open Bled Dune Fief, Desert Corey Macourek S
7. Caladan A Homeworld, Fief David Cherry D
8. Giedi Prime H Homeworld, Fief David Cherry D
9. Kaitain C Homeworld, Fief Rob Alexander D
10. Wallach IX B Homeworld, Fief Rob Alexander D
11. Tupile G Homeworld, Fief David Cherry D
12. Forbidden Zone F Homeworld, Dune Fief David Leri D
13. Caladanan Exports A Charter, Directorship Mark Poole S
14. Harkonnen Industries H Charter, Directorship Doug Chaffee S
15. Military Appropriations Charter, Tithe David Leri I
16. Imperial Revenues C Charter, Directorship Terry Pavlet S
17. Sisterhood Covenant B Charter, Directorship Larry Elmore S
18. Trespass Accord F Charter, Dune Contract Darryl Elliott S
19. Exchange Seat Charter, Directorship Doug Beekman I
20. Weather Control G Charter, Dune Agreement Doug Chaffee S
21. Harvesting Contract Charter, Dune Contract Darryl Elliott I
22. Spotter Control Charter, Dune Contract John Monteleone I
23. CHOAM Directorship Charter, Directorship Larry Snelly I
24. Spacing Industries Charter, Directorship Mark Maxwell I
25. Imperial Suk School Charter, Partnership David Cherry I
26. Bene Tleilax Accord Charter, Partnership Michael Apice I
27. Machines from Ix Charter, Partership Doug Chaffee I
28. Suspensor Technologies Charter, Partnership Larry Elmore I
29. Smuggler Bribes Charter, Dune Tithe Darryl Elliott I
30. Windtrap Technologies Charter, Dune Contract Doug Chaffee I
31. Duke Leto Atreides A Ally, Noble, Duke Mark Zug S
32.
Paul Atreides
A Ally, Noble, Heir Mark Zug S
33. Thufir Hawat A Ally, Vassal, Mentat Mark Zug I
34. Duncan Idaho A Ally, Vassal, Swordmaster Mark Zug I
35.
Gurney Halleck
A Ally, Vassal, Officer Mark Zug S
36. Baron Vladimir Harkonnen H Ally, Noble, Baron Mark Zug S
37. Feyd Rautha H Ally, Noble, Heir Mark Zug S
38. Piter de Vries H Ally, Vassal, Mentat Mark Zug I
39. Glossu Rabban H Ally, Noble, Count Mark Zug S
40. Iakin Nefud H Ally, Vassal, Officer Mark Zug I
41. Shaddam IV C Ally, Noble, Emperor Doug Beekman S
42. Count Hasimir Fenring C Ally, Noble, Count Doug Beekman S
43. Commander Aramsham C Ally, Vassal, Officer Doug Beekman S
44. Doctor Kynes C Ally, Vassal, Native Doug Beekman I
45. Jareh Benquait C Ally, Vassal, Smuggler, Nat. Doug Beekman I
46. Gaius Helen Mohiam B Ally, Vassal, Rev. Mother Fred Fields S
47. Lady Jessica B Ally, Noble, Sister Mark Zug I
48. Princess Irulan B Ally, Noble, Heir, Sister Fred Fields S
49. Lady Margot B Ally, Noble, Sister, Adept Fred Fields S
50. Sister Ramallo B Ally, Vassal, Rev. Mother Mark Zug I
51. Stilgar F Ally, Vassal, Naib, Native Mark Zug S
52. Chani F Ally, Vassal, Native Terry Pavlet S
53. Korba F Ally, Vassal, Officer, Nat. Mark Zug I
54. Jamis-Fremen Warrior F Ally, Vassal, Native Mark Zug S
55. The Shadout Mapes F Ally, Vassal, Native Mark Zug I
56. Oberon G Ally, Vassal, Navigator Fred Fields S
57. Gauvir Mucca G Ally, Vassal, Mentat, Nav. Fred Fields S
58. Albrecht Nim G Ally, Vassal, Navigator Doug Beekman I
59. Dorvin Saeth G Ally, Vassal, Officer Doug Beekman S
60. Liscia Theirese G Ally, Vassal, Assassin Doug Beekman I
61. Atreides Propagandist A Aide, Spy Doug Beekman R
62. Harkonnen Slavemaster H Aide, Slavemaster Doug Beekman R
63. Levenbreche C Aide, Sardaukar, Officer Doug Beekman R
64. Renegade Sister B Aide, Sister, Adept Val Mayerick R
65. Fremen Naib F Aide, Naib, Native Doug Beekman R
66. Guild Navigator G Aide, Navigator Lawrence Snelly R
67.
House Mentat
Aide, Mentat Doug Beekman U
68.
House Swordmaster
Aide, Swordmaster Doug Beekman U
69. House Physician Aide, Physician Doug Beekman C
70. House Assassin Aide, Assassin Val Mayerik U
71. House Agent Aide, Spy Val Mayerick C
72. CHOAM Delegate Aide, Delegate Brian Durfee C
73. Landsraad Emissary Aide, Delegate Brian Durfee U
74. Dune Smuggler Aide, Smuggler, Native Doug Beekman C
75. Guard Commander Aide, Officer Walter Valez C
76. Sandworm Event, Dune Doug Beekman C
77. Coriolis Storm Event, Dune Mark Poole C
78.
Spice Blow
Event, Dune Mark Poole C
79. Smuggler Activity Event, Dune Doug Chaffee U
80. Dune Charter Renewal Event, Dune David Leri R
81. Production Bonus Event, Dune Doug Chaffee R
82. Spice Mining Inspection Event, Dune Darryl Elliot R
83. Water Riot Event, Dune David Martin R
84. Imperial Favor Event, Dune Walter Velez C
85. Imperial Reprimand Event, Dune Alan Clark C
86. Guild Stockpiling Event, Imperium David Martin U
87. CHOAM Dividends Event, Imperium David Martin C
88. CHOAM Restructuring Event, Imperium David Martin U
89. Guild Surplus Event, Imperium David Cherry U
90. Petitioning Delays Event, Imperium Walter Valez C
91. Hoarding Tithe Event, Imperium Doug Chaffee U
92. Emperor's Outrage Event, Imperium Walter Velez U
93. Military Transport Event, Imperium Mark Maxwell C
94. CHOAM Recess Event, Imperium Ron Walotsky U
95. Landsraad Summit Event, Imperium David Leri R
96. Holding Tithes Event, Imperium Brian Durfee C
97. Alliance Negotiations Event, Imperium Walter Valez C
98. CHOAM Insolvency Event, Imperium Ron Walotsky R
99. Philanthropy Drive Event, Dune David Cherry R
100. Assembly of Lords Event, Imperium David Leri R
101. Armistice Treaty Event, Imperium David Leri U
102. Landsraad Inquest Event, Imperium David Leri U
103. Irulan's Peace Event, Imperium Brian Durfee U
104. Imperial Fete Event, Imperium David Leri R
105. House Turmoil Event, Imperium Walter Velez R
106. Recruitment Drive Venture, Deployment Alan Pollack C
107. Water Rationing Venture, Deployment Walter Valez C
108. Policy of Oppression Venture, Engagement Alan Clark C
109. Salvaging Operation Venture, Draw Doug Chaffee R
110. Silo Destruction Venture, Discard Eric Anderson R
111. Exchange Proxy Venture, Exchange Doug Beekman C
112. Return to the Floor Venture, Petition Brian Durfee C
113. Unprecedented Intercession Venture, Petition Audrey Corman R
114. Informal Induction Venture, Petition Ron Walotsky U
115. Stranglehold Venture, Petition Mark Maxwell U
116. Formal Discharge Venture, Transfer Cortney Skinner C
117. Usurp Holding Venture, Transfer Mark Maxwell C
118. Arclight Assault Venture, Battle Walter Valez C
119. Pogrom Venture, Battle Ted Naifeh C
120. Surgical Strike Venture, Battle Tom Baxa U
121. Sand Scrub Venture, Battle Doug Chaffee U
122. Expeditionary Invasion Venture, Battle Debbie Hughes R
123. House Atomics Venture, Battle Eric Anderson R
124. Forbidden Match Venture, Dueling Stephen Daniele C
125. Best Blade Venture, Dueling Stephen Daniele C
126. Act of Cowardice Venture, Dueling John Pierard U
127. Compel Surrender Venture, Dueling Audrey Corman R
128. Vendetta Venture, Dueling Stephen Daniele R
129. Coins under the Table Venture, Arbitration Cortney Skinner C
130. Proces Verbal Venture, Arbitration Alan Pollack U
131. Provoke Insurgency Venture, Arbitration Alan Pollack C
132. Subvert Arrangement Venture, Arbitration Darryl Elliott U
133. Historic Acquisition Venture, Arbitration Debbie Hughes R
134. Liquidation Measures Venture, Arbitration David Leri R
135. Twilight Assault Venture, Intrigue Tom Baxa C
136. Terrorism Venture, Intrigue Stephen Daniele U
137. Implicate Traitor Venture, Intrigue Walter Valez C
138. Industiral Sabotage Venture, Intrigue Ron Walotsky U
139. Betrayal Venture, Intrigue Anthony Hightower R
140. Chaumurky Venture, Intrigue Audrey Corman R
141. Waking Dream Premonition Venture, Prescience David Fooden U
142. Spice Trance Venture, Prescience David Fooden U
143. Prescience Trance Venture, Prescience Doug Beekman U
144. Traverse Fold-Space Venture, Prescience Terry Pavlet R
145. Prophetic Vision Venture, Prescience Rob Alexander R
146. Weirding Way Venture, Weirding Zak Plucinski U
147. Litany Against Fear Venture, Weirding John Pierard U
148.
Sharing of Inner Lives
Venture, Weirding Zak Plucinski R
149. Voice Command Venture, Weirding David Fooden U
150. Truth Saying Venture, Weirding Alan Clark R
151. Knife Tip Shatters Tactic, Engagement Ted Naifeh C
152. Weapon Misfire Tactic, Engagement Zak Plucinski C
153. Shield Failure Tactic, Engagement Zak Plucinski C
154. Device Malfunction Tactic, Engagement Darryl Elliott C
155. Inert Poison Tactic, Declaration Mark Poole R
156. Priority Matter Tactic, Declaration Brian Durfee C
157. False Diversion Tactic, Declaration Walter Valez C
158. Security Sweep Tactic, Declaration David Cherry C
159. Production Setbacks Tactic, Declaration Adam Wallenta C
160. Storm Hazard Tactic, Declaration Walter Valez C
161. Predawn Ritual Tactic, Declaration Michael Apice C
162. Rachag_Stimulants Tactic, Declaration Christina Wald C
163. Fold-Space Complications Tactic, Declaration Mark Maxwell R
164. Supply Tampering Tactic, Declaration Mark Maxwell R
165. Covert Venture Tactic, Declaration Debbie Hughes R
166. Aborted Raid Tactic, Declaration Doug Chaffee U
167. Vanish without Trace Tactic, Declaration Debbie Hughes U
168. Pre-Emptive Strike Tactic, Declaration Walter Velez U
169. Imperial Recess Tactic, Declaration Terry Pavlet U
170. Long, Cold Night Tactic, Declaration John Monteleone U
171. Exchange Suspension Tactic, Exchange, Declar. Doug Chaffee R
172. Quality Inspection Tactic, Exchange, Declar. Debbie Hughes R
173. Exchange Violation Tactic, Exchange, Declar. Mark Maxwell R
174. Claim Initiative Tactic, Initiative, Declar. Zak Plucinski C
175. Hidden Reserves Tactic, Initiative, Declar. John Monteleone R
176. False Allegations Tactic, Initiative, Declar. Zak Plucinski C
177. Powerful Ally Tactic, Initiative, Declar. Mark Poole U
178. Invocation of Caste Tactic. Initiative, Declar. Cortney Skinner U
179. Magnanimous Appeal Tactic, Petition, Declar. David Martin U
180. Collusion Tactic, Petition, Declar. Ted Naifeh R
181. Venomous Faith Tactic, Petition, Declar. Ted Naifeh U
182. Scuttled Negotiation Tactic, Petition, Declar. David Leri R
183. Early Procurment Tactic, Petition, Declar. Walter Velez R
184. Petitioning Savvy Tactic, Petition, Declar. Don Hillsman R
185. Petitioning Tithe Tactic, Petition, Declar. Mark Maxwell R
186. Ambitious Enterprise Tactic, Arbitration,Engage. David Leri C
187. Financial Reward Tactic, Arbitration,Engage. John Monteleone U
188. Well-Placed Bribes Tactic, Arbitration,Engage. David Martin C
189. Sterling Reputation Tactic, Arbitration,Declar. Debbie Hughes U
190. Public Defamation Tactic, Arbitration,Engage. Cortney Skinner C
191. Diplomatic Initiative Tactic, Arbitration,Engage. Ted Naifeh U
192. Interests of Detante Tactic, Arbitration,Engage. Walter Velez R
193. Buyout Agreement Tactic, Arbitration,Engage. Zak Plucinski R
194. Brilliant Rhetoric Tactic, Arbitration,Declar. David Leri U
195. Imperial Codex Tactic, Arbitration,Engage. Audrey Corman R
196. Feigned Unreadiness Tactic, Battle, Engagement Debbie Hughes C
197. Battle Fatalities Tactic, Battle, Engagement Stephen Daniele R
198. Marshalling of the Troops Tactic, Battle, Declaration Doug Chaffee U
199. Perilous Terrain Tactic, Battle, Declaration Eric Anderson U
200. Low Morale Tactic, Battle, Declaration Walter Velez C
201. Famous Battle Account Tactic, Battle, Engagment John Monteleone U
202. Fanaticism Tactic, Battle, Engagement Anthony Hightower C
203. Battle Captive Tactic, Battle, Engagement John Pierard R
204. Surprise Assault Tactic, Battle, Engagement Matt Wilson U
205. Terrain Advantage Tactic, Battle, Engagement Terry Pavlet R
206. Knife Switch Tactic, Duel, Engagement Christina Wald U
207. Slow Attack Tactic, Duel, Engagement Stephen Daniele C
208. Poisoned Blade Tactic, Duel, Engagement Christina Wald R
209. Moonlit Fray Tactic, Duel, Declaration David Leri U
210. Imperial Intervention Tactic, Duel, Declaration Debbie Hughes C
211. Blade Parry Tactic, Duel, Engagement Christina Wald R
212. Dueling Honors Tactic, Duel, Engagement Brian Durfee U
213. Secund-Elect Tactic, Duel, Declaration John Monteleone U
214. Formal Impressment Tactic, Duel, Engagement Ron Walotsky R
215. Blinding Defense Tactic, Duel, Engagement Don Hillsman C
216. Focused Gambit Tactic, Intrigue,Engagement John Monteleone C
217. Unforseen Difficulties Tactic, Intrigue, Declar. Zak Plucinski U
218. Intelligence_Espionage Tactic, Intrigue, Engage Darryl Elliott C
219. Witness Testimonial Tactic, Intrigue, Engage. Cortney Skinner U
220. Column of Smoke Tactic, Intrigue, Declar. Debbie Hughes C
221. Mentat Precision Tactic, Intrigue, Declar. John Monteleone U
222. Tiger Cunning Tactic, Intrigue, Engage. David Leri U
223. Back to the Wall Tactic, Intrigue, Engage. Brian Durfee R
224. Bodies in the Well Tactic, Intrigue, Engage. John Monteleone R
225. Hostage Option Tactic, Intrigue, Engage. Walter Velez R
226. Engineering Corps Personnel, Corps, Division John Bridges R
227. Assassin Cohort Personnel, Corps, Cohort Walter Velez C
228. Imperial Courtiers Personnel, Corps, Legation Walter Velez R
229. CHOAM League Personnel, Corps, Legation Doug Chaffee C
230. Landsraad Coalition Personnel, Corps, Legation Walter Velez C
231. Guild Entourage G Personnel, Corps, Legation Mark Zug U
232. Missionaria Protectiva B Personnel, Corps, Legation Doug Beekman U
233. Atreides Battalion A Personnel, Troop, Battalion Walter Velez U
234. Fremen Battalion F Personnel, Troop, Battalion Doug Beekman U
235. Harkonnen Battalion H Personnel, Troop, Battalion Walter Velez U
236. Sardaukar Battalion C Personnel, Troop, Battalion Doug Chaffee U
237. House Battalion Personnel, Troop, Battalion Walter Velez C
238. Sabotage Device Equipment, Device Mark Maxwell U
239. Thumper F Equipment, Device Doug Chaffee R
240. Oil Lense Binoculars Equipment, Device, Sensor Doug Chaffee C
241. Poison Snooper Equipment, Device, Sensor Christina Wald C
242. Seismic Probes Equipment, Device, Sensor Darryl Elliott R
243. Baliset Equipment, Device Christina Wald C
244. Personal Shield Equipment, Device, Shield Christina Wald C
245. Shigawire Bonds Enhancement, Bonds Christina Wald R
246. Symbol of Authority Equipment, Device, Emblem Audrey Corman R
247. Crysknife F Equipment, Weapon, Blade Randy Asplund-Faith R
248. Kindjal Equipment, weapon, Blade Christina Wald C
249. Slip-Tip Equipment, Weapon, Blade Christina Wald U
250. Hunter Seeker Equipment, Device, Weapon Doug Chaffee U
251. Flip-Dart Equipment, Weapon, Needle Christina Wald R
252. Gom Jabbar B Equipment, Weapon, Needle David Fooden R
253. Maula Pistol Equipment, weapon, Project. Debbie Hughes C
254. Stunner Equipment, Weapon, Project. Doug Chaffee U
255. Lasgun Rifle Equipment, Weapon, Project. Doug Chaffee R
256.
Spice Harvester
Equipment, Transport Randy Asplund-Faith C
257. Carryall Equipment, Transport Randy Asplund-Faith C
258. Guild Heighliner G Equipment, Transport Mark Maxwell R
259. Maker Hooks F Equipment, Transport Doug Chaffee R
260. Desert-Rigged Ornithopter Equipment, Transport Randy Asplund-Faith C
261. Garrison Enhancement, Bastion Courtney Skinner C
262. Ecological Testing Site Enhancement, Bastion Doug Chaffee U
263. Formidable Patron Enhancement, Compact Cortney Skinner C
264. Hereditary Claim Enhancement, Compact Cortney Skinner C
265. Imperial Seal Enhancement, Compact Audrey Corman R
266. Palace Keep Enhancement, Bastion David Cherry U
267. Sietch Community Enhancement, Bastion Brian Durfee U
268. Thopter Outpost Enhancement, Bastion Mark Maxwell C
269. Command Center Enhancement, Bastion Cortney Skinner C
270. House Shield Generator Equipment, Device, Shield Mark Maxwell R
271. Windtrap Enhancement, Bastion Doug Chaffee C
272. Arms Training Enhancement, Skill Terry Pavlet C
273. Diplomacy Enhancement, Skill David Martin C
274. Mentat Analysis Enhancement, Skill Larry Elmore U
275. Prescience Enhancement, Skill David Fooden U
276. Shield Fighting Enhancement, Skill Zak Plucinski U
277. Subterfuge Enhancement, Skill Terry Pavlet C
278. Valor Enhancement, Skill Terry Pavlet C
279. Weirding Combat Enhancement, Skill Zak Plucinski U
280. Weirding Talent Enhancement, Skill David Fooden U
281. Badge of the Lion Enhancement, Title Brian Durfee U
282. Heir Designate Enhancement, Title Val Mayerik R
283. High Steersman Enhancement, Title John Bridges R
284. Master of Assassins Enhancement, Title Val Mayerik U
285. Naib's Countenance Enhancement, Compact Val Mayerik R
286. Order of the Sword Enhancement, Title David Leri U
287. Peer of the Realm Enhancement, Title Cortney Skinner U
288. Full Reverend Mother Enhancement, Title Mark Zug R
289. Accomplished Blademaster Enhancement, Title John Monteleone U
290. Truth Sayer Enhancement, Title Doug Beekman R
291. Hand of God Enhancement, Condition Frank Kelly-Freas C
292. Heat Sickness Enhancement, Sickness Don Hillsman U
293. Imperial Conditioning Enhancement, Condition Mark Poole U
294. Juice of Sapho Enhancement, Condition Christina Wald C
295. Prescience Shielding Enhancement, Condition Doug Beekman R
296. Secret Allegiance Enhancement, Condition David Martin U
297. Spice Addiction Enhancement, Sickness David Fooden R
298. Timed Drug Enhancement, Sickness David Fooden R
299. Poison Gas Tooth Enhancement, Condition Terry Pavlet R
300. Residual Poison Enhancement, Sickness Alan Clark R
301. Dr. Wellington Yueh A Ally, Vassal, Suk Mark Zug I

"Judge of The Change"

Rozširujúci balík (epizódy 1-3) s celkovým počtom 183 kariet.

Jotc karty.jpg


Dune: Judge of the Change- Dune Smugglers

Číslo Názov karty Typ a subtyp karty Vzácnosť
1. Advance Team Reports Tactic:Battle/Engagement C
2. Alliance Review Board Charter:Directorship I
3. Approximation Analysis Venture:Intrigue U
4. Assembly Chairmanship Charter:Directorship I
5. Attack Sinister Tactic:Duel/Engagement C
6. Broken Arrangement Tactic:Petition/Declaration U
7. Carthag Privateer Aide:Merchant/Spy C
8. Comandeer Transport Venture:Battle U
9. Command of the Padishah Venture:Petition U
10. Desert Hawk Aide:Officer/Native U
11. Diplomatic Settlement Tactic:Arbitration/Declaration C
12. Elacca Langour Enhancement:Sickness C
13. El-Sayal Event:Dune U
14. Esmar Tuek Ally:Vassal/Native F
15. Eyes of Ibad Venture:Prescience U
16. False Wall South Fief:Homeworld/Dune Fief F
17. Feige Treazal Ally:Vassal/Native F
18. Free Trader Scout Aide:Spy/Native U
19. Ghost Caravan Event:Dune F
20. Grumman Fiet Tactic:Initiative/Declaration U
21. Guild Spy Ring Personnel:Corps U
22. Hagga Basin Fief:Dune Fief/Desert F
23. Honorarium Familia Enhancement:Sanction C
24. House Subfief Decree:Dictum I
25. Imperial Entourage Personnel:Corps U
26. Irrevocable Directorship Decree:Dictum I
27. Kaldo Radij Ally:Vassal/Assassin I
28. Mahdi Enhancement:Title R
29. Muddled Vision Tactic:Declaration R
30. Name of the Great Mother Tactic:Declaration U
31. Otheym Ally:Vassal/Native I
32. Padishah Lapdog Aide:Delegate U
33. Pre-Spice Mass Event:Dune U
34. Private Consortium Enhancement:Company C
35. Proctor of Spies Aide:Officer/Adept U
36. Production Quota Event:Imperium U
37. Protracted Duration Tactic:Declaration C
38. Pru-Door Scenario Tactic:Intrigue/Engagement C
39. Pundi Rice Market Charter:Directorship I
40. Pyretic Conscience Enhancement:Condition C
41. Quasi-Fief Decree:Enhancement F
42. Remy Egusku Ally:Vassal/Native F
43. Shadow Partnership Charter:Partnership I
44. Shari-A Projects Charter:Directorship I
45. Smuggler Band Personnel:Corps C
46. Smuggler Battalion Personnel:Troop C
47. Smuggler Frigate Equipment:Transport R
48. Smuggler's Ambassador Decree:Title I
49. Smuggling Revenues Charter:Partnership F
50. Sonar Probe Equipment:Device C
51. Soo Soo Nejhre Ally:Vassal/Banker F
52. Staban Tuek Ally:Vassal/Heir F
53. The Voice Enhancement:Skill U
54. Trafficking Partnership Charter:Partnership F
55. Troop Carrier Equipment:Transport C
56. Umma Enhancement:Title R
57. Undermine Support Tactic:Declaration R
58. Vanguard Battalion Personnel:Troop C
59. Venture Within Venture:Weirding U
60. Wake Shot Equipment:Device U
61. War of Assassins Event:Imperium U


Dune: Judge of the Change- Spice Miner's Guild

Číslo Názov karty Typ a subtyp karty Vzácnosť
1. Ancestral Provenance Tactic:Initiative/Declaration U
2. Arbiter Authority Decree:Enhancement I
3. Arbiter Proclaimation Tactic:Arbitration/Engagement C
4. Atreides House Guard Personnel:Troop U
5. Atreides Occupation Event:Imperium U
6. Baraka Aide:Prophet U
7. Casting Nets Tactic:Declaration C
8. Certificate of Allegiance Tactic:Petition/Declaration U
9. Change of Fief Event:Imperium U
10. CHOAM Contract Charter:Directorship I
11. Communinet Transmitter Equipment:Device C
12. Conversion Contracts Charter:Dune Contract F
13. Directed Retreat Tactic:Duel/Engagement C
14. Dump Box Deployment Venture:Transfer U
15. Dune Men Personnel:Troop C
16. Emperor's Truthsayer Decree I
17. Festival of the Harvest Event:Dune U
18. Fremen Siech Reserves Personnel:Troop U
19. Guild Spokesman Aide:Delegate U
20. Harvester Pad Enhancement:Bastion U
21. Harvesting Summit Event:Dune F
22. Hebe Ally:Vassal/Prophet I
23. His Majesty's Fief Decree:Dictum I
24. House Frigate Equipment:Transport U
25. Imperial Servant Enhancement:Title R
26. Intelligence Report Tactic:Declaration R
27. Judge of the Change Decree:Enhance/Title F
28. Justice of the Great Enhancement:Skill C
29. Learning of the Wise Enhancement:Skill C
30. Lt. Aneirin Ally:Vassal/Pilot F
31. Matter of Kanly Venture:Arbitration U
32. Mess'r Coss Ally:Vassal/Native F
33. Omri B'rrican Ally:Vassal/Native F
34. Pardee Ally:Vassal/Spy F
35. Pillar of Fire Tactic:Declaration U
36. Plasteel Industries Charter:Contract I
37. Prana-Bindu Suspension Tactic:Declaration R
38. Prayers of the Righteous Enhancement:Skill C
39. Pyon Elder Aide:Delegate C
40. Pyon Labor Force Personnel:Corps C
41. Pyon Village Enhancement:Bastion C
42. Razzia Venture:Battle U
43. Sandmaster Aide:Officer U
44. Schlag Hide Exports Charter:Directorship I
45. Shield Wall Bases Charter:Dune Contract F
46. Silo Pillaging Tactic:Battle/Engagement C
47. Siridar Tithes Charter:Tithe I
48.
Sister Baruna
Ally:Vassal/Mentat I
49. Spice Dogs Personnel:Corps C
50. Spice Driver Aide:Officer U
51. Spice Infusion Enhancement:Condition R
52. Spotter Flight Venture:Deployment U
53. Straight-Line Computation Tactic:Intrigue/Engagement C
54. The Great Flat Fief:Dune Fief/Desert F
55. The Shield Wall Fief:Homeworld/Dune Fief F
56. Tivor Manx Ally:Vassal/Native F
57. Ultra-Fast Coagulation Enhancement:Condition R
58. Valor of the Brave Enhancement:Skill C
59. Vessel of Karama Venture:Prescience U
60. Whale Fur Industries Charter:Directorship I
61. Wormsign Event:Dune U

Dune: Judge of the Change- Water Seller's Union

Číslo Názov karty Typ a subtyp karty Vzácnosť
1. Amtal Accord Venture:Duel U
2. Arrakeen Patriarch Aide:Noble/Merchant C
3. Arrakeen Water Facilities Charter:Directorship F
4. Arsunt Fief:Dune City F
5. Assassin's Honor Tactic:Intrigue/Declaration C
6. Atreides Sector-Guard Aide:Officer U
7. Botanical Testing Grant Charter:Dune Contract I
8. Carthag Engineering Charter:Directorship I
9. Cesar "La" Layre Ally:Vassal/Banker I
10. Contract Negotiations Event:Imperium U
11. Culmination of Dark Things Event:Imperium U
12. Cutteray Equipment:Device U
13. Emrys Jago Ally:Vassal/Native I
14. Fakhir Zirut Ally:Vassal/Native F
15. Fortune of Al-Lat Venture:Transfer U
16. Glacier Mining Operation Charter:Directorship F
17. Glacier Refinery Enhancement:Bastion U
18. Governor of Arrakis Decree:Enhancement F
19. Guild Bank Arbiter Decree:Enhancement I
20. Guild Bank Representative Enhancement:Title R
21. Guild Shuttle Equipment:Transport R
22. Harkonnen Sleeper Personnel:Troop U
23. Harkonnen Sleeper Aide:Assassin/Spy U
24. Ice Riggers Personnel:Troop C
25. Infraction of the Change Tactic:Declaration R
26. Ionesco Valdeshar Ally:Vassal/Assassin F
27. Kanly Omissia Enhancement:Sanction R
28. Kulon Husbandry Charter:Dune Contract I
29. Lida Banfi Ally:Vassal/Native F
30. Lingar Bewt Ally:Vassal/Native F
31. Mantene Principia Tactic:Arbitration/Engagement C
32. Mark of the Drowned Man Venture:Transfer U
33. Noble Born Enhancement:Title C
34. Northern Polar Sink Fief:Homeworld/Dune Fief F
35. Period of Truce Event:Dune U
36. Petitioning Coup Tactic:Petition/Declaration U
37. Petitioning Retribution Event:Imperium U
38. Prana-Bindu Conditioning Enhancement:Skill C
39. Precept of Istislah Venture:Transfer U
40. Rapier Equipment:Blade C
41. Ritual Combat Tactic:Declaration R
42. Scars of Rememberance Tactic:Duel/Declaration C
43. Semuta Addiction Enhancement:Sickness C
44. Shifting Tides Tactic:Declaration U
45. Siridar Governorship Charter:Governorship I
46. Soaks Personnel:Corps C
47. Sponsored Funding Charter:Partnership I
48.
Stillsuit
Equipment:Device C
49. Strategic Positioning Tactic:Battle/Engagement C
50. Strategy Delegation Personnel:Corps C
51. Support of the Houses Tactic:Initiative/Declaration U
52. Tithing Clemency Decree:Enhancement I
53. Turn of Events Venture:Deployment U
54.
Unreckoned Numbers
Enhancement:Secret C
55. Water Despot Decree:Enhancement I
56. Water Marshall Aide:Officer U
57. Water Peddler Aide:Merchant/Native U
58. Water Shortage Event:Dune F
59. Water Tribute Tactic:Declaration C
60. Weirding Embassy Personnel:Corps U
61. Zenzi Bewt Ally:Vassal/Heir/Native F

"Thunder at Twillight"

Rozširujúci balík (epizódy 1-3) s celkovým počtom 183 kariet.

Tat karty.jpg


Nasledujúci zoznam je chaotický, nie je jasné, či tieto karty boli všetky súčasťou tohoto balíčka, zároveň pravdepodobne nie je kompletný.

Číslo Názov karty Rod Typ a subtyp karty Číslo epizódy?
1. Duchy of Arrakis Atreides Homeworld : Dune Fief Box 1
2. Duke Leto Atreides Atreides Ally : Nobel : Duke Set 1
3. Gurney Halleck, Troubador-Warrior Atreides Ally : Vassal : Officer Set 1
4. Lady Jessica, Concubine of Duke Leto Atreides Ally : Vassal : Adept : Concubine Set 1
5. Paul Atreides, Son of Duke Leto Atreides Ally : Nobel : Heir Set 1
6. Thufir Hawat, Master of Assasins Atreides Ally : Vassal : Mentat I/R 1
7. Ducal Tithes Atreides Charter : Dune Tithe Set 1
8. Ducal Signet Ring Atreides Decree : Enhancement : Symbol Set 1
9. Evangelina Bene G Ally : Vassal : Adept : Consort I/R 3
10. Breeding Program Bene G Charter : Partnership I/R 2
11. Schooled Adept Bene G Decree : Enhancement : Title I/R 2
12. Salusa Secundus Corrino Homeworld : Fief Box 3
13. Commander Aramsham Corrino Ally : Vassal : Officer : Sarduakar Set 3
14. Dr. Kynes Corrino Ally : Vassal : Native Set 3
15. Emperor Shaddham IV Corrino Ally : Noble : Emperor Set 3
16. Gaius Helen Mohiam Corrino Ally : Vassal : ReverendMother Set 3
17. Kardif Corrino Ally : Vassal : Officer : Sarduakar I/R 3
18. Emperor's Proxy Corrino Charter : Partnership Set 3
19. High College Corrino Decree : Enhancement : Title Set 3
20. Duncan Idaho Fremen Ally : Vassal : Swordmaster I/R 1
21. Skirmishing Spoils Fremen Charter : Partnership I/R 3
22. Lisan Al-Giab Fremen Decree : Enhancement : Title I/R 3
23. Jarmush Guild Ally : Vassal : Officer : Spy I/R 2
24. Directorship Kickbacks Guild Charter : Directorship I/R 1
25. Instrument of the Guild Guild Decree : Enhancement : Title I/R 1
26. Dune Regency Harkonnen Homeworld : DuneFief Box 2
27. Baron Vladimir Harkonnen Harkonnen Ally : Noble : Baron Set 2
28. Dr. Yueh Harkonnen Ally : Vassal : Physician : Suk Set 2
29. Glossu Rabban Harkonnen Ally : Noble : Count Set 2
30. Piter de Vries Harkonnen Ally : Vassal : Mentat : Assassin I/R 2
31. Umman Kudu Harkonnen Ally : Vassal : Officer : Guard Set 2
32. Baronial Tithes Harkonnen Charter : Directorship Set 2
33. Regent-Siridar Harkonnen Decree : Enhancement : Title Set 2
34. Dharva Glynn, Miner's Guild Counsel Miners Ally : Vassal : Mentat : Native Set 1
35. Silo Trust Management Miners Charter : Directorship I/R 3
36. CHOAM Company Flag Miners Decree : Enhancement : Dictum I/R 3
37. Jarah Benquait Smugglers Ally : Vassal : Native Set 3
38. Blackmarket Enterprise Smugglers Charter : Partnership I/R 1
39. Beyond the Faufreluches Smugglers Decree : Enhancement : Dictum I/R 2
40. Styros Water S Ally : Vassal : Officer : Native Set 2
41. Dew harvesting Water S Charter : Directorship I/R 2
42. Water Magnate Water S Decree : Enhancement : Title I/R 1
43. The Broken Land Dune Fief : Desert Set 3
44. Splintered Rock Dune Fief : Outpost Set 1
45. Tsimpo Dune Fief : City Set 2
46. Abduct Heir Program I/R 2
47. Dominate the Assembly Program I/R 3
48. Fall of a Great Rival Harkonnen Program Set 2
49. Immobilize Urban Center Water S Program I/R 2
50. Inititive Coup Program I/R 3
51. Insert Watchers Bene G Progam : Venture I/R 1
52. Prevail in Kanly Progam : Venture I/R 1
53. Remain Invisible Smugglers Program I/R 3
54. Resurrect Alliance Progam : Venture I/R 1
55. Shelter the Lisan Al-Gaib Fremen Program I/R 2
56. Spice Stockpiling Guild Program I/R 3
57. Suborn Suk Program I/R 2
58. Surpass Mining Quota Miners Progam : Venture I/R 1
59. Tame Arrakis Atreides Progam : Venture Set 1
60. Usurp CHOAM Directorship Corrino Program Set 3


Imperial Cards?

Číslo Názov karty Rod Typ a subtyp karty Vzácnosť Číslo epizódy?
61. Capt. Trumane Atreides Aide : Officer : Unique R 1
62. Corrupt Water Official Water S Aide : Office : Spy U 3
63. Czigo Harkonnen Aide : Soldier : Unique R 2
64. Fremen Marauder Fremen Aide : Warrior : Native U 2
65. House Courier Aide : Pilot : Spy C 3
66. Imperial Suk Aide : Physician : Suk C 2
67. Lighter Pilot Smugglers Aide : Pilot : Native U 1
68. Lt. Erta, Junior Levenbrech Corrino Aide : Sarduakar : Spy : Unique R 3
69. Lt. Fedor, Field Commander Atreides Aide : Officer : Unique R 1
70. Lt. Kinet Harkonnen Aide : Pilot : Unique R 2
71. Marduk Corrino Aide : Pilot : Sarduakar : Unique R 3
72. Master of Arms, Guard Commander Aide : Officer C 1
73. Sister of the Azhar Bene G Aide : Adept : Spy U 1
74. Watchdog Guild Aide : Delegate : Spy U 3
75. Weather Scanner Miners Aide : Office : Scout U 2
76. Advance Base Enhancement : Bastion C 1
77. Bill of Particulars Smugglers Enhancement : Compact : Document U 1
78. Byzantine Corruption Enhancement : Condition R 3
79. Deep Training Enhancement : Skill C 2
80.
Division Leader
Enhancement : Title C 3
81. Expert Command Enhancement : Skill C 1
82. Genetic Factor Enhancement : Condition U 3
83. Guild Bank Guild Enhancement : Bastion U 2
84. House Armory Enhancement : Bastion C 2
85. Landing Field Enhancement : Bastion C 3
86. Landsraad Spokesman Enhancement : Title R 1
87. Melee Training Enhancement : Skill C 1
88. Political Conniving Enhancement : Skill C 2
89. Sabotage Enhancement : Skill C 3
90. Sarduakar Mystique Corrino Enhancement : Condition U 3
91. School Injunction Enhancement : Dictum C 2
92. Seat of Governance Enhancement : Bastion ? 2
93. Shadowed Place Enhancement : Condition R 1
94. Storm Damage Enhancement : Condition R or U ? 1
95. Tahaddi Al-Burhan Enhancement : Secret C 2
96. Thopter Piloting Enhancement : Skill C 1
97. Witching Power Enhancement : Skill U 3
98. Battle-Rigged Thopter Fremen Equipment : Device C 1
99. Cannon Artillery Equipment : Weapon : Projectile R 2
100. Cielago Distrans Equipment : Device : Book C 3
101. Disguising Uniform Equipment : Transport : Craft C 2
102. Drag-Line Outfit Equipment : Device : Book C 1
103. Fabled Crysknife Equipment : Weapon : Projectile U ? 1
104. Lasgun Turret Equipment : Device : Suit C 3
105. Manual of the Friendly Desert Equipment : Transport : Craft C 2
106. Scout 'Thopter Equipment : Transport : Craft C 2
107. The Assassins' Handbook Equipment : Transport C 3
108. Troop Crusher, Battle Frigate Equipment : Weapon : Blade U 3
109. Arakeen Richece Personnel : Corps : Reserve C 1
110.
Atreides Brigade
Atreides Personnel : Troop : Brigade C 1
111. Demolition Corps Miners Personnel : Troop : Division U 2
112. Disguised Sardaukar Bene G Personnel : Troop : Guard U 2
113. Folk of Graban and Pan Personnel : Corps : Reserve C 3
114. Fremen Band Fremen Personnel : Corps : Division C 2
115. Guild Security Division Harkonnen Personnel : Troop : Brigade C 3
116. Harvesting Oufit Fremen Personnel : Troop : Reserve U 1
117. Hellhounds Harkonnen Personnel : Troop : Brigade C 2
118. Honor Guard Water S Personnel : Corps : Division U / C 1
119. Hydrauic Inititive Corps Personell : Corps : Reserve C 2
120. Imperial Agents Guild Personnel : Troop : Battalion U 3
121. Propaganda Corps Corrino Personnel : Corps : Cohort C 1
122. Sarduakar Drop-Battalion Corrino Personnel : Troop : Battle C 3
123.
Smuggler Underground
Smugglers Personnel : Coprs : Cohort U 3
124. Assailant's Calling Card Tactic : Duel : Engagement C 3
125. Backstabbing Tactic : Declaration C ? R ? 1
126. Battle Company Tactic : Battle : Engagement C 2
127. Dishonorable Knifework Tactic : Intrigue : Engagement C 2
128. Distrans Message Tactic : Arbitration : Engagement C ? 1
129. Fog of Battle Tactic : Inititive : Declaration U / C 1
130. Gang Assailants Tactic : Petition : Declaration U 2
131. Grant Quarter Tactic : Declaration C 3
132. Gross Soliciting Tactic : Declaration U 2
133. Incite Hysteria Tactic : Battle : Declaration C 1
134. Letter of Credit Tactic : Duel : Declaration C 3
135. Lost in the Desert Tactic : Intrique : Declaration C 3
136. Overwhelming Affluence Tactic : Discard : Declaration R ? C ? 2
137. Political Combine Tactic : Arbitration : Declaration C 2
138. Preordained Sequence Tactic : Discard : Declaration U 3
139. Relinquish Claim Tactic : Intrique : Engagement C 3
140. Shaitan's Bargain Tactic : Battle : Declaration C 1
141. Smuggling Compact Tactic : Petition : Declaration U 2
142. Stake Reputation Tactic : Declaration R ? 1
143. Supply Routing Tactic : Battle : Declaration U 1
144. Transfer Orders Tactic : Arbitration : Engagement C 3
145. Unfulfill'd Plans Tactic : Declaration C 1
146. Blood Feuding Venture :Petition R 3
147. Challenge by Combat Venture : Prescience U 2
148. CHOAM Complot Venture : Transfer