Časová os Duniverza

Z Encyklopedie Duny
Přejít na: navigace, hledání


PREDBEŽNÁ ČASOVÁ OS DUNIVERZA


"Vesmír patrí Bohu. Je to jediná vec, jednota, podľa ktorej môžu byť nájdené všetky odchýlky. Krátkemu životu, aj tomu mysliacemu a samého seba si uvedomujúceho životu, ktorý nazývame rozumným, je zverené iba krehké poručníctvo akejkoľvek časti tejto jednoty."

Komentáre K.E.V. (DD)
ROK (P.G. = pred Gildou)
UDALOSŤ
 ???? Druhé medzihviezdne sťahovanie
 ???? prvé obdobie vlády rodu Dalamakov v Impériu
1381 P.G. vznik odpadlíckej sekty zensunnitov
impériu vládol vo svojom druhom období rod Dalamakov
cca 1300 - 1200 P.G porážka Starého impéria a 100-ročná vláda Titánov
neúspešná vzbura hrethgir na planéte Walgis.
cca 1200 - 1100 P.G nástup Omnia a jeho vlády nad „Synchronizovanými svetmi
cca 600 - 500 P.G útok Omnia na Chusúk a o 400 rokov neskôr neúspešný útok na Salusa Secundus. O necelý rok neskôr naopak úspešný útok na planétu Giedi Prima.
krátko po dobytí Giedi Prima (rádovo mesiace) Vypustenie 5000 automatizovaných diaľkových sond so zárodkom Omnia do všetkých kútov galaxie.
10 mesiacov po dobytí Giedi Prima Opätovné dobytie planéty silami Ligy Vznešených. O 4 mesiace neskôr svatba Xaviera Harkonnena a Okty Služobníčky.
201 až 108 P.G. Služobnícky džihád
201 - 200 P.G. vzbura hrethgir, ich následná genocída mysliacimi strojmi a sterilizácia Zeme atómovými zbraňami ako odpoveď Ligy vznešených
177 P.G. vznikol Manifest protestu
175 P.G. dobytie Iksu Ligou vznešených
164 P.G. Podpis dokumentu, ktorý po skončení Džihádu zabezpečoval Aureliovi Venportovi a jeho dedičom nezrušiteľný monopol na cestovanie vesmírom pomocou ohýbania priestoru
88 P.G. bitka o Corrin
1 G vznik monopolu Kozmickej Gildy na cesty vesmírom
3. storočie vydaný Assassinov manuál
cca 1000 (tisíce?) rokov pred vládou padišáha imperátora Elrooda IX. zničenie sídelnej planéty Impéria Salusa Secundus
9 999 narodenie Elrooda IX.
10 018 padišáh imperátor Elrood IX. nastupuje na trón. Vládol necelých 138 rokov. Zomiera na otravu, s výrazným prispením Shaddama IV., jeho vlastného syna.
10 082 narodenie Wellingtona Yueha
10 092 narodenie korunného princa Fafnira
10 110 narodenie baróna Vladimíra Harkonnena
10 119 narodenie Shaddama IV.
10 132 zomiera Habla, manželka Elrooda IX.
10 138 Shaddam IV. organizuje vraždu svojho staršieho brata Fafnira a stáva sa tak korunným princom. Potlačenie vzbury na Ekaze. Imperátorova konkubína Šandó opúšťa dvor na vlastnú žiadosť a stáva sa manželkou Dominika Vernia.
10 140 narodenie Leta Atreida, syna Heleny a Paulusa Atreida
 ? rod Riches guvernérmi na Arrakis pred Harkonnenmi
10 114 33 rokov Arrakis v pololéne Harkonnenov - Dimitrij Harkonnen
10 147 7 rokov Arrakis v pololéne Harkonnenov - Abulurd Harkonnen
10 154? 40 rokov Arrakis v pololéne Harkonnenov - Vladimír Harkonnen (na začiatku mal cca 35 rokov).
10 155 dobytie Iksu Bene Tleilaxom, rod Vernio sa vyhlasuje za renegátov
10 156 Leto Atreides sa stáva vojvodom. V tom istom roku zomiera padišáh imperátor Elrood IX. a na trón nastupuje Shaddam IV. Corrino. Ten si berie za manželku Anirul Sadow-Tonkinovú, kwisatzovú Matku Bene Gesseritu.
10 178 Jessica sa stáva konkubínou vojvodu Leta Atreida
10 176 narodenie Paula Atreida
10 191 vojvoda Leto Atreides preberá Arrakis, Feyd-Rautha má 16-rokov. Útok Harkonnenov na Arrakis s požehnaním a podporou Imperátora -» smrť vojvodu Leta Atreida. Narodenie Alie Atreidovej.
10 193 víťazstvo Paula Atreida a jeho fremenov nad sardaukarskými légiami imperátora Shaddama IV. Paul Muad´Dib sa stáva vládcom Impéria, Shaddam IV. odchádza do exilu na Salusa Secundus.
10 193 10 205 - fremenský džihád.
10 207 rok, v ktorom došlo k výbuchu Spaľovača kameňa a oslepeniu Muad´Diba, k smrti jeho Chani pri pôrode a k fatálnemu zlyhaniu sprisahania Bene Gesseritu, Tleilaxanov a Gildy proti nemu. (+/- 2 roky) Niekoľko týždňov nato odchádza Muad´Dib do púšte a Alia sa stáva regentkou Impéria.
10 216 návrat lady Jessiky na Arrakis (po 23 rokoch dobrovoľného vyhnanstva na Caladane), otvorené prepuknutie Zvrátenosti Svätej Alie, pokus o atentát na Kráľovské dvojčatá.
10 217 premena Leta II., smrť Kazateľa - Paula Atreida - Muad´Diba a Svätej Alie.

V datovaní sa používa skratka P.G. k označeniu doby "pred Gildou". Dátumy "po Gilde" sa neoznačujú a ak je to výnimočne potrebné, používa sa len písmeno G. - napr. rok 1000 G.)

Dôležité upozornenie! Keďže moja analýza začala Predohrami k Dune, tu spomínané letopočty sa odvíjajú od údajov v týchto knihách. Pôvodné Herbertove dielo uvádza odlišné letopočty, najmä čo sa týka roku prevzatia moci na Arrakis Harkonnenmi a tiež veku padišáha imperátora Shaddama IV. v čase jeho nástupu na trón. Keďže tieto zmeny zatiaľ nijako neovplyvnili dej v pôvodnej Dune, ponechávam ich tak, ako vyplývajú z Predohier. Ak sa vyskytne nejaký konflikt, buď naň - tak ako teraz - upozorním, alebo ak to bude nutné časovú os prepracujem!
Časová os je predbežná, nie sú tu odlíšené časové údaje získané z kníh FH a z iných zdrojov. Bude kompletne prepracovaná, ale predpokladám, že sa tak stane až o veľmi dlhý čas...--historik